B2B Marketing

B2B marketing jeste skup aktivnosti koje su usmerene ne na krajnjeg korisnika proizvoda ili usluge, već na “posrednika”, tj. distributera, prodavca na malo ili svakog drugog poslovnog subjekta koji naš proizvod ili uslugu nudi krajnjem korisniku.[…]

Continue reading …

Integrisane marketing komunikacije

Integrisane marketing komunikacije jesu strategija komuniciranja, gde se jedinstvena poruka prenosi ciljnim grupama preko mnogostrukih i različitih kanala komuniciranja. Uspešna integrisana marketing komunikacija dopire do kupca u različitim relevantnim situacijama i utiče na njega u svakom delu[…]

Continue reading …

Marketing strategija

Za razvoj efikasne strategije, za svaki pojedinačni slučaj formiramo strateški tim, od najviših rukovodilaca kompanije i eksternih stručnjaka iz agencije. Najefikasnije strategije se definišu u ovakvom sadejstvu – klijent sa poznavanjem svog posla, a agencija sa[…]

Continue reading …

Events / BTL

Posedujemo ogromno iskustvo u osmišljavanju i organizaciji BTL aktivnosti i svih vrsta događaja – od poslovnih konferencija, prezentacija i tim bildinga, preko sajamskih manifestacija i eventa na kojima se lansiraju novi proizvodi ili ideje – pa[…]

Continue reading …

BTL / Unapređenje prodaje

Za svoje klijente, organizujemo osmišljene taktičke aktivnosti sa ciljevima unapređenja prodaje, podizanja svesti o brendu, proizvodima i benefitima koji brendovi pružaju, kao i sa ciljem edukacije potrošača. CASE STUDY – Akcije unapređenja prodaje za klijenta TOSHIBA Tim[…]

Continue reading …

Poslovni treninzi

Organizujemo poslovne treninge iz oblasti u kojima imamo najviše poslovnog iskustva i akademskog znanja, a te oblasti su marketing strategija, stvaranje i razvoj brendova, marketing komunikacije, unapređenje prodaje, upravljanje sektorom marketinga i međunarodni marketing. Svi naši predavači[…]

Continue reading …

Brend arhitektura i optimizacija portfolija proizvoda

Upravljanje brend arhitekturom omogućava uspostavljanje sistema brendova, pod-brendova, potpisnika (endorsera), deskriptora i drugih elemenata brendiranja proizvoda i usluga, koje kompaniji daju mogućnost za bolje upravljanje poslovanjem i stopom profita. Brend arhitektura koju smo postavili za najveću[…]

Continue reading …

Digital

Današnji potrošač posvećuje puno vremena istraživanjima na internetu, veoma često kako bi gradio svoje stavove i donosio odluke o kupovini. Pored izrade web sajtova, upravljanja društvenim mrežama, proizvodnje contenta, digitalnog oglašavanja, često za naše klijente organizujemo[…]

Continue reading …

Reference, nagrade i članstva

Većina naših saradnika ima iskustvo od najmanjee 10 godina rada u marketingu, a kreativni tim stalno osvežavamo i novim snagama, koji donose i nove ideje. Lista klijenata sa kojima imamo iskustva vam može reći dosta toga o[…]

Continue reading …

Kontakt

Centar za marketing strategiju e-Plus Marketing Centar d.o.o. Beograd Ljubinke Bobić 13, 11070 Novi Beograd; office@eplus.rs Tel: +381 61 664 5856 www.eplus.rs MB: 21176583 PIB; 109407165   NAZAD NA GLAVNI MENU

Continue reading …