B2B Marketing

B2B marketing jeste skup aktivnosti koje su usmerene – ne na krajnjeg korisnika proizvoda ili usluge, već na pravna lica koja mogu biti krajnji korisnici, a mogu i naš proizvod ili uslugu posle nuditi krajnjem potrošaču.[…]

Continue reading …

Integrisane marketing komunikacije

Integrisane marketing komunikacije jesu strategija komuniciranja, gde se jedinstvena poruka prenosi ciljnim grupama preko mnogostrukih i različitih kanala komuniciranja. Uspešna integrisana marketing komunikacija dopire do kupca u različitim relevantnim situacijama i utiče na njega u svakom delu[…]

Continue reading …

Marketing strategija

Za razvoj efikasne strategije, za svaki pojedinačni slučaj formiramo strateški tim, od najviših rukovodilaca kompanije i eksternih stručnjaka iz agencije. Najefikasnije strategije se definišu u ovakvom sadejstvu – klijent sa poznavanjem svog posla, a agencija sa[…]

Continue reading …

Events / BTL

Posedujemo ogromno iskustvo u osmišljavanju i organizaciji BTL aktivnosti i svih vrsta događaja – od poslovnih konferencija, prezentacija i tim bildinga, preko sajamskih manifestacija i eventa na kojima se lansiraju novi proizvodi ili ideje – pa[…]

Continue reading …

BTL / Unapređenje prodaje

Za svoje klijente, organizujemo osmišljene taktičke aktivnosti sa ciljevima unapređenja prodaje, podizanja svesti o brendu, proizvodima i benefitima koji brendovi pružaju, kao i sa ciljem edukacije potrošača. CASE STUDY – Akcije unapređenja prodaje za klijenta TOSHIBA Tim[…]

Continue reading …

Poslovni treninzi

Organizujemo poslovne treninge iz oblasti u kojima imamo najviše poslovnog iskustva i akademskog znanja, a te oblasti su marketing strategija, stvaranje i razvoj brendova, marketing komunikacije, unapređenje prodaje, upravljanje sektorom marketinga i međunarodni marketing. Svi naši predavači[…]

Continue reading …

Brend arhitektura i optimizacija portfolija proizvoda

Upravljanje brend arhitekturom omogućava uspostavljanje sistema brendova, pod-brendova, potpisnika (endorsera), deskriptora i drugih elemenata brendiranja proizvoda i usluga, koje kompaniji daju mogućnost za bolje upravljanje poslovanjem i stopom profita. Brend arhitektura koju smo postavili za najveću[…]

Continue reading …

Digital

Današnji potrošač puno vremena provodi na internetu, kako bi prikupljao informacije, gradio svoje stavove i donosio odluke koje se tiču kupovine. Pored izrade web sajtova, upravljanja društvenim mrežama, proizvodnje contenta, digitalnog oglašavanja, za naše klijente organizujemo[…]

Continue reading …

Reference, nagrade i članstva

Većina naših saradnika ima iskustvo od najmanjee 10 godina rada u marketingu, a kreativni tim stalno osvežavamo i novim snagama, koji donose i nove ideje. Lista klijenata sa kojima imamo iskustva vam može reći dosta toga o[…]

Continue reading …

Kontakt

Centar za marketing strategiju e-Plus Marketing Centar d.o.o. Beograd Ljubinke Bobić 13, 11070 Novi Beograd; office@eplus.rs Tel: +381 61 664 5856 www.eplus.rs MB: 21176583 PIB; 109407165   NAZAD NA GLAVNI MENU

Continue reading …