Brendiranje lokaliteta / Place Branding: Hvar

Zbog izuzetnih referenci u domenu brendiranja, poslednjih godina smo više puta angažovani u razvoju brenda prestižnih turističkih lokaliteta u regionu. Poslednji projekat koji je završen u martu 2020. godine je brendiranje regiona Starogradsko polje na ostrvu Hvaru. Pre toga smo angažovani za projekat razvoja brenda Cetinske Krajine u splitsko-dalmatinskoj županiji. Brendiranje lokaliteta obuhvata skup aktivnosti usmerenih na kreiranju svesti, kao i poželjne slike i reputacije mesta. Takve aktivnosti najčešće mogu biti usmerene prema potencijalnim turistima, investitorima i poslovnim ljudima. Projekat razvoja brenda predstavlja stratešku osnovu za sve dalje marketing aktivnosti u okviru lokaliteta.

CASE STUDY: Starogradsko polje na Hvaru

Projektni zadatak:

 • Izrada strategija razvoja, pozicioniranja i promocije brenda Starogradskog polja
 • Izrada turističkog marketing plana

Starogradsko polje je primer prepoznatljivog tradicionalnog krajolika, zasađenog istim kulturama već 2.400 godina, i predstavlja najbolje očuvanu starogrčku katastarsku parcelaciju na Mediteranu. Starogradsko polje obuhvata plodnu ravnicu isparcelisanu kamenim suhozidima iz antičkih vremena, površine od oko 1,400ha, između naseljenih mesta Starog Grada, Hvara i Vrboske i to je najveća plodna ravnica na svim jadranskim ostrvima.

Kao takvo, Starogradsko polje predstavlja područje od izuzetnog kulturnog značaja te je zbog svoje arheološke vrednosti i parcelacije polja, sačuvane još od antičkih vremena, 2008. godine upisano na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Starogradsko polje predstavlja značajan potencijal za produženje turističke sezone, uvećanje broja noćenja, kao i za razvoj autentičnih poljoprivrednih proizvoda i vina sa oznakom geografskog porekla.

Tokom rada na projektu i planu, urađena su obimna kvantitativna i kvalitativna istraživanja, kao i obimno prikupljanje podataka, na osnovu čega je izrađen projekat strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda Starogradskog polja, a na osnovu koje je izrađen i turistički marketinški plan. Projekat je rađen tokom 2019. i 2020. godine.

Cilj projekta koji je postignut je izrada plana koji prati cilj produženja sezone na predmetnoj lokaciji sa standardnih 60 dana na period od 6 meseci i u skladu sa tim uvećanje broja turističkih noćenja van 7.i 8. meseca, koji su svakako prebukrani, za 20% na godišnjem nivou. Nakon obimnog prikupljanja podataka i dubinskih intervjua sa glavnim učesnicima na terenu od kojih ravisi razvoj turističke ponude – sa jedne strane i prikupljanja podataka o navikama i interesovanjima turista u cilljnim tržištima sa druge strane, pristupili smo izradi strategije i plana. Plan obuhvata razvoj delatnosti koji privlače turiste određenih interesovanja, a koji nisu vezani za posete tokom udarna dva meseca:

 • razvoj potrebne komunikacione infrastrukture, obeležavanje puteva i lokaliteta
 • poljoprivreda i vinogradatstvo tradicionalnim metodama, proizvodnja vina od autentičnih sorti
 • organska proizvodnja autentičnih prehrambenih proizvoda
 • tradicionalno ugostiteljstvo fokusirano na autentične proizvode
 • obnavljanje starih zanata i tradicija
 • razvoj prigodnih manifestacija
 • restauracija značajnih i “zaboravljenih” lokaliteta
 • edukacija i podrška za lokalno stanovništvo
 • razvoj infrastrukture za outdoor turizam
 • razvoj komunikacije sa svim učesnicima turističke industrije koji dolaze u kontakt sa turistima i sa onima koji planiraju putovanja
 • osnovni elementi vizuelnog identiteta, kao vodilja za finalni razvoj i brend arhitekture…

U skladu sa navedenim, izvršena je segmentacija i procena svake pojedinačne niše na ciljnim tržištima. Finalni deo projekta jeste komunikacioni plan koji prati razvoj aktivnosti na terenu i u skladu sa ciljevima i ciljnim grupama kreira “customer journey” kroz informisanje, kreiranje interesovanja, davanje mogućnosti za prikupljanje informacija. Posebno mesto u planu zauzima interakcija sa zainteresovanima i onima koji su bili u poseti i ultimativno usmeravanje na relevantne tačke koje vode u konverzije; kao i odabir kanala komunikacije i proizvodnja sadržaja, sve u skladu sa preporučenim budžetom.

Pogledajte i CASE STUDY za brendiranje lokaliteta Cetinska krajina na linku OVDE.