Internacionalni B2B marketing samit

Konferencije, samiti i stručni skupovi zahtevaju visok nivo pripreme i organizacije. Na svakom od ovih događaja postoji ključna poruka koju učesnici treba da usvoje. Za klijenta Lesaffre, bili smo zaduženi za kreativnu direkciju velikom matering samita OCEA regije, koji je održan u Pragu (CZ), od 31.5-1.6. 2022. godine. Učesnici konferencije bili su vodeći ljudi prodaje i marketinga ove internacionalne kompanije, koja je svetski lider u proizvodnji kvasca i rešenja za profesionalne pekare.

Materijali za internacionalni marketing samit

Cilj samita bila je prezentacija novih B2B rešenja i koncepata koji će biti ponuđeni tržištu u narednom periodu. Cilj samita bio je da edukuje očesnike o novim alatima koji inspirišu kupce i klijente i koji donose nove ugovore.