Zepter Gift Card

Za klijenta Zepter International, realizovali smo koncept ZEPTER GIFT CARD. Cilj aktivnosti jeste da se kreira novi prodajni alat sa višestrukim efektima. Ti efekti se odnose na prodajne efekte i kreiranje lojalnosti.

.

Suština koncepta ZEPTER GIFT CARD jeste da su svi koji dođu u kontakt sa njom ostvaruju određene benefite. Poklonodavac se pojavljuje ka preproučilac, poklonoprimac, pored naznačenog iznosa poklona, ostvaruje i dodatni popust.