STRUČNI TRENINZI

Znanje može da se prenosi na različite načine. Međutim, osnovno pitanje za nekoga ko želi da se usavršava jeste kako se znanje efikasno usvaja. Usvajanje novih znanja kroz praksu i primere neuporedivo je efikasnije nego predavanje ex-catedra. Zbog toga naši treninzi obiluju demonstracijma, studijama slučaja i primerima (u velikoj meri iz prakse samih predavača), ali i praktičnim vežbama u vidu simulacija. Naš cilj je da podstaknemo polaznike na samostalan rad nakon završenog treninga. Ko su naši vodeći predavači, možete videti ovde.

Sve treninge održavamo uživo, ili on-line, najčešće preko platforme Zoom. Kod on-line pohađanja, svaki polaznik dobija elektronsku pozivnicu za interaktivno učestvovanje, kao i personalnu pozivnicu za radnu sekciju u kojoj se odvija praktični rad.

Polaznici na kraju treninga dobijaju oficijelni sertifikat o pohađanju, koji je uveliko prepoznat kod vodećih kompanija na tržištu celog Adriatik regiona. Naš tagline je Kvalitet na prvom mestu. Upravo zbog pristupa u kome fokus stavljamo na kvalitet – stečeno znanje i sertifikati koje izdajemo tržište prepoznaje i uvažava.

Katalog treninga i obuka za Q1 2023.

Ukoliko vas zanima neki od programa, klikom da bilo koje dugme “više informacija” imaćete mogućnost da ostavite vašu e-mail adresu, pa ćemo vas kontaktirati sa detaljnim informacijama i terminima treninga koji vas interesuju.

Design Thinking

Agilna metoda upravljanja projektima razvoja novih proizvoda

Design Thinking jeste metodologija koja nam pomaže da dubinski razumemo ciljnu grupu, njihove probleme koji čekaju (bolja) rešenja i kako da generišemo proizvode, usluge, koncepte ili sadržaje koji će biti prihvaćeni na tržištu.

Zbog brzine svoje industrije, softverske i IT kompanije su u poslednjoj deceniji napravile strahovite pomake u metodologijama koje omogućavaju dubinske uvide i dizajniranje inovativnih rešenja.

Design Thinking je metodologija koja je u popunosti orijentisana prema korisniku i primenljiva je u svim industrijama. Ukoliko imate potrebu da stalno inovirate vaše proizvode ili usluge, Design Thinking je obavezna metoda, kojom ćete generisati ideje za pobedu u tržišnoj utakmici.

Asertivna komunikacija

Naučite da vas drugi slušaju i podržavaju

Asertivnost jeste osobina koja je kombinacija samouverenosti i samosvesnoti. Asertivna komunikacija nam omogućava da na efikasan način komuniciramo sa drugim jedinkama, u situacijama kada osećamo da su ugroženi naši interesi, osećanja ili prava. Kroz ovaj trening naučićemo i kako da razvijemo asertivnost uz koju ćemo da rešavamo konflikte, postavljamo sebi realistične ciljeve i upravljamo stresom.

U uslovima pandemije, kada nismo uvek u mogućnosti da imamo neposrednu komunikaciju uživo sa klijentima ili članovima svog tima, možemo se suočiti problemima u ostvarivanju svojih ciljeva. Ovaj trening nas uči asertivnoj komunikaciji i kako da se izborimo za ostvarivanje svojih ciljeva, na način koji je u potpunosti prihvatljiv vašim klijentima, kupcima ili članovima tima.

Re-Branding

Zašto kompanije menjaju identitet? Kako se upravlja re-brendingom?

RE-Branding je trening koji odgovara na pitanje: „Kako se uspešno može promeniti mišljenje koje ljudi imaju o vašoj kompaniji ili proizvodima – i zbog čega nam je potrebno da to uradimo“?

Univerzalni odgovor na ovo pitanje jeste metodologija, koju koristimo da bismo ustanovili da li zaista postoji potreba za promenom identiteta brenda, a zatim, ako je odogovor da – koji je najefikasniji i troškovno optimalan metod da se to i sprovede.

Izazovi na koje nailazimo tokom procesa rebrendiranja su brojni: kako da ne izgubimo stare lojalne potrošače, kako da tržište ne dovedemo u zabunu; kako da promene operativno sprovedemo u život..? Da li promena znaka i logotipa prvi ili poslednji korak u ovom procesu?

Brend arhitektura

Svaki brend ima jasnu ulogu, svi brendovi moraju delovati kao tim.

Svi brendovi koje imate u portfoliju, ili koje ćete u budućnosti imati – treba da imaju jasne uloge u kojima su najbolji na tržištu, kao što ih na primer, imaju imaju fudbaleri u vrhunskom timu: odbrambeni igrači brane gol, a centarfori daju golove. Tako neki brendovi donose profit, neki grade volumen, a neki se bore sa konkurencijom…

Brend arhitektura je najefikasniji poznati alat za:

  • pozicioniranje na segmentu tržišta sa najvišim prodajnim potencijalom
  • borbu protiv cenovne i nelojalne konkurencije
  • rast prodajnog volumena uz povećanje profitabilnosti
  • jačanje pregovaračke moći
  • opstanak i rast na dinamičnom tržištu

Rad sa internacionalnim timovima

Rad i saradnja u internacionalnom okruženju

Internacionalizacija poslovanja zahteva od mnogih menadžera da preuzimaju odgovornosti i za rezultate timova koji se nalaze na udaljenim lokacijama.

Upravljanje internacionalnim timovima, uz određene jezičke barijere i sa ljudima iz različitih kultura može biti veliki izazov. Naročito u matriks organizacijama, gde je ustanovljena i horizontalna i vertikalna nadležnost. Tada je internacionalna koordinacija definisana kao „hands-off management“, gde internacionalni menadžer ima odgovornosti, ali nema puni kapacitet da upravlja, već lokalni menadžeri mogu donositi konačne odluke.

Saznajte sve o internacionalnoj koordinaciji od ljudi sa intenzivnom praksom na tim poslovima. Naši predavači u vodećim internacionalnim kompanijama bili i kooridnatori, i članovi lokalnih timova, tako da odlično poznaju obe strane medalje.

Inbound Marketing

Pridobijanje pažnje

Danas, kada se reklamne poruke nalaze svuda i previše ih je, potrošač traži način da ih zaobiđe i primi samo one informacije koje ona/on želi.

Inbound marketing jeste strategija komuniciranja sa ciljnim grupama koja ne ometa, gde poruka „ne iskače iz frižidera“. Suština inbound marketinga jeste u kreiranju relevantnog sadržaja koji će angažovati i privući ciljnu grupu. Pričajte o temama koje jako zanimaju ciljnu grupu, jezikom koji oni pričaju. Motivišite potrošače da vas traže i prate, umesto da ih prepadate neželjenim porukama dok gledaju TV ili čitaju vesti na mobilnom uređaju.

Naučite osnove inbound marketinga i kako da ga koristite u digitalnim kanalima, a kako u off-line kanalima komuniciranja.

Razvoj maloprodajne mreže

Kako odabrati i proceniti kvalitet objekta pre investicije. Update 2022.

U ovom treningu smo kompilirali baš sva znanja neophodna uspešnom menadžeru razvoja maloprodajne mreže, ali i svima koji učestvuju u procesu donošenja odluke iz sektora operations-a, finansija, kao i pravnici i direktor.

Od izrade planova razvoja, preko analize i odabira lokacija, procene saobraćaja i prometa, izrade studije izvodljivosti i procedure odobrenja projekta – do same realizacije: ugovaranja, pribavljanja neophodnih dozvola i saglasnosti; građevinske realizacije i kontrole radova – i na kraju do primopredaje objekta.

Marketing menadžer

Sva znanja i tajne zanata za efikasno i stručno upravljanje funkcijom marketinga

Iako se trening zove Marketing menadžer namenjen je svima koji imaju autonomiju u sektoru marketinga i koji žele da se usavršavaju i napreduju do rukovodećih pozicija. On-boarding, odnosno uključivanje osoba u rad sektora marketinga, u većini kompanija se odnosi na uključivanje u tekuće projekte. Međutim, da bi se osoba na pravi način uključila, potreban je ceo set „operativnih“ znanja, za koje u organizacijama nikada nema vremena da se obuhvatno prenesu.

Trening je najvećim delom baziran na iskustvu autora treninga, koji su radili i na operativnim i na liderskim pozicijama u marketingu. Na ovom treningu se uči zanat marketing menadžera.

Upravljanje promenama

Neophodnost promena, razlozi za njih, otpori promenama i uspešno sprovođenje promena

Brojni su razlozi koji kreiraju potrebu za uvođenjem promena u jednoj organizaciji. Koliko god potreba za promenama izgledala logična, uvođenje promena nikada ne ide glatko.

Kada fudbalski tim loše igra, promeni se trener. Šta rade korporacije kada nastane potreba za promenom? Može li tim unutar kompanije da iznese ceo teret promene ili je neophodna pomoć sa strane? Kako voditi ovaj proces na način koji neće ugroziti poslovanje?

Strategija u praksi

Dobro postavljena strategija, koja uzima u obzir sve bitne faktore, je jedini siguran put do ostvarivanja ciljeva

Strategija je jedna od reči koja se najviše koristi u biznis vokabularu. Dobro osmišljena strategija jeste metod za efikasno ostvarivanje ciljeva, a oskudno formulisanja i nedovoljno osmišljena „strategija“ se percipira kao ozbiljna smetnja u poslovanju. Ovaj trening objedinjuje obuku za primenu najefikasnijih teorija i praktičnih tehnika za strateško planiranje iz celog sveta. Pobrinite se da imate osmišljen i uverljiv plan za poslovni uspeh, koji će vas usmeravati, ali i ostaviti prostor za  neophodna prilagođavanja i inovacije.

Izrada biznis plana

Isplanirajte sve resurse, uticaje i sistematizujte operativni plan

Naučite da pravite biznis planove, kako biste:

• svoju poslovnu ideju pretvorili u operativne planove; • isplanirali neophodne resurse, troškove, procenili buduće prihode ili unapredili buduće poslovanje; • proverili izvodljivost svoje poslovne ideje; • ocenili opravdanost visine investicija u poslovni poduhvat; • izvršili pripreme za reorganizaciju biznisa; • predvideli, a samim tim i smanjili rizike u poslovanju; • imali lakši prostup potencijalnim investitorima, kupcima, klijentima i kreditorima; • aplicirali za sredstva kod banaka ili kod drugih finansijskih institucija.

Content za digitalne medije i društvene mreže

Kako kreirati content u skladu sa zahtevima digitalnog okruženja i u potpunom skladu sa marketing i prodajnom strategijom

Upravljanje digitalnim kanalima je postalo isuviše tehnički zahtevno, tako da danas imamo specijaliste za svaki digitalni kanal, platformu, društvenu mrežu ili alat pojedinačno. I pored ogromnog „tehničkog“ znanja o digitalnim kanalima, svi su saglasni oko jednog: „content is the king“. Kvalitetan content je osnova uspešne komunikacija na digitalnim medijima.

Ciljna grupa, buying persona i targetiranje

Onaj kome se obraćamo je osnova naše strategije. Update 2022.

Kako god bile organizovane naše aktivnosti; i bilo koji kanal prodaje da koristimo, poslednju i presudnu odluku o svom našim naporima na kraju donosi jedna osoba – potrošač.

U ovom treningu saznajte da li je tačna izreka da je potrošač uvek u pravu; kako ga bolje upoznati i šta raditi da pridobijete nove potrošače – a da istovremeno kod postojeće baze povećate stepen lojalnosti.

Liderstvo za menadžere

Osmišljavanje i upravljanje svim vrstama događaja: sajmovi, festivali, konferencije, promocije, pres konferencije, ceremonije, otvaranja…

Permanentno pojavljivanje dosad nepoznatih izazova, u kombinaciji sa novim generacijama menadžera i zaposlenih, zahtevaju posebne veštine kod upravljača jedne kompanije ili organizacije.

Svaki dobar menadžer, uz kvalitetnu obuku, mentorski rad i uz samousavršavanje, može postati vrhunski lider bez „učenja na greškama“. Ovaj trening nam otvara perspektive za početak rada na sebi i uči ključnim veštinama lidera.

Harmonično radno okruženje

Postavite stvari nedvosmisleno i svi će, sa uživanjem, poštovati pravila

Specijalizovani advokat i predavač na Advokatskoj akademiji, Nenad Vojnović, nam daje kompletan okvir za harmonično radno okruženje. Da li ste sigurni da znate kako treba da izgledaju vaša interna akta da kompanija ne bi imala problema, a da zaposleni mogu da ostvaruju prava? Da li znate koja sve pravna sredstva postoje za regulisanje radno-pravnih odnosa?

Ovaj intenzivni trening namenjen je top menadžementu, HR i pravnim sektorima i daje nam opsežan pravni okvir za stvaranje harmoničnih odnosa poslodavca i zaposlenih. Naučićemo koji su nam akti potrebni i njihov sadržaj, kao i kako da ih efikasno komunicirate sa zaposlenima. Sa druge strane, sprečiće se zloupotrebe bolovanja, kršenje discipline, pasivni otpori i druge oblike nediscipline koji utiču na efikasnost rada.

Razvoj novih proizvoda i uvođenje inovacija

Upravljanje projektima – od ideje do prodaje

Svet se ubrzano menja, a sa njim potrebe potrošača. Konkurencija je hiperaktivna i stalno pokušava da privuče potrošača na svoju stranu. Ovaj trening daje smernice kako da kanališemo ideje za inovacije, koje procedure su obavezne u razvoju novih (ili inoviranju postojećih)
proizvoda i ambalaža.

Trening obuhvata tok kompletnog projekta, od pojave i „ulaska“ ideje u sistem, do lansiranja novog proizvoda na tržište.

Genomika uma

Metodologija kojom dolazimo do dubinskih saznanja i uvida o načinu razmišljanja kupaca, potrošača, korisnika ili klijenata

Mind Genomic je tehnika koju je razvio Howard Moskowitz i koju primenjuju brojne kompanije sa Fortune500 liste.

U brojnim istraživanjima o potrošačima, kompanije se nadaju se da će isplivati neki obrazac o tome kako kupci razmišljaju i donose odluke. Ali šta ako obrazac uopšte ne postoji? Nijedan obrazac ne može biti odgovor na pitanje kako razmišlja naš korisnik ili kupac.

Rešenja do kojih treba da dođemo jeste odgovor na pitanje:  Kako potrošač razmišlja i donosi odluke? Mind Genomics nam, korišćenjem sertifikovanih alata, omogućava dubinski uvid u um kupca / klijenta / potrošača i daje odgovor na pitanja koja počinju sa: Zašto?

Rezilijentnost

Rezilijentnost u uslovima pandemije

Rezilijentnost je sposobnost da se efikasno nosimo sa problemima kroz korišćenje ličnih i timskih kapaciteta. Bez obzira da li ćemo se suočiti sa krizom, problemom, otporom, prigovorom ili stresom, treba da smo naučeni da se sa ovakvim situacijama nosimo na emocionalno i fizički zdrav način.

Vreme pandemije COVID-19 nam je donelo mnoge nove izazove, a mnogi timovi su prinuđeni da rade na daljinu. Kroz ovaj trening vežbamo tehnike smanjenja stresa, kako da identifikujemo i neutrališemo faktore rizika po rad, kao i kako da rezilijentost koristimo kao tehniku za konverziju problema u rešenje.

B2B prodaja i marketing

Kako da vaši B2B kupci budu u potpunosti posvećeni vašem proizvodu

Kompanije koje nemaju sopstvenu maloprodaju, gotovo nikada nisu u situaciji da direktno prodaju krajnjem kupcu. One to rade preko posrednika, koji naše proizvode ili usluge prodaju finalnom korisniku ili ih dorađuju i dalje plasiraju na tržište.

Posrednik je taj koji odlučuje hoće li naš proizvod doći do potrošača, u kom asortimanu i pod kojim uslovima. Ovaj trening će vas naučiti da B2B prodaju tretirate kao H2H – Human to Human i da svojim proizvodima i uslugama date maksimalnu šansu da ih posrednici maksimalno podrže na putu do tržišta.

Super efikasna prodajna prezentacija

Ovladajte veštinom pravljenja originalne i super efikasne prodajne prezentacije

Ovo je trening o prodaji kakav još niste doživeli. Novi pristup, novi koncepti, nove ideje… Ključni trenutak u životu jednog proizvoda ili usluge jeste prodaja. Budite spremni za taj trenutak, dobra šansa se u životu retko pojavljuje više puta.

Ovladavanje tehnikama pripreme i vođenja prodajne prezentacije je prelomna tačka. Naučite kako da storytelling koristite kao alat za kreiranje prezentacione priče.

Samo oni menadžeri koji uspeju da istaknu svoju ponudu i izbore se za trenutak FOKUSIRANE pažnje svoje publike, imaju šansu da prodaju.

Direktor prodaje

Ovladajte veštinom pravljenja originalne i super efikasne prodajne prezentacije

Direktor prodaje u XXI veku jeste jedan od najvećih korporativnih izazova. Trening za direktora prodaje redovno dopunjujemo, inoviramo i razmatramo prodajne tehnike u svim savremenim kanalima i formatima prodaje.

Trening nas uči svim praktičnim veštinama koje se očekuju od direktora prodaje. Sadrži i obiman praktični deo, koji olakšava usvajanje materije i dovodi do kreiranja nove rutine, čak i kod iskusnih prodavaca.

Poslovna komunikacija

Komunicirajte na način, Svi će obraćati pažnju na ono što govorite. Budite sigurni da se vaše poruke ercipiraju na pravi način

Suština ovog poslovnog treninga je sadržana u jednoj rečenici: Kako da se obraćate drugima, na način da će vas vaša publika obraćati pažnju na ono šta im saopštavate?

I najbolju informaciju treba prilagoditi i personalizovati za  komunikaciju sa vlasnicima biznisa, direktorima, partnerima, kupcima, vladinim službenicima, zaposlenima, korisnicima i vlasnicima franšize i drugim osobama koje utiču na neposredan ili posredan način na poslovanje.

Storytelling u marketingu i prodaji

Priče koje privlače pažnju, dodaju vrednost i prodaju

Storytelling je koncept komunikacije sa ciljnom publikom. Pričajte tako da vaša publika želi da vas sluša, sa nepodeljenom pažnjom. Neka se pamte vaše prodajne priče. Oblikujte publiku koja će se uključivati u vašu temu i koja će želeti da se udubi u vašu poruku. Ovo je trening koji podučava i inspiriše na velika dela. Primenjujte storytelling u svom svakodnevnom radu.

Prezentovanje prodajne ponude često nije zabavno onoliko koliko bi publika htela. Naučite kako se pravi prodajna priča koja je istinita. Storytelling jeste jedna od ključnih kompetencija koja će vas odvojiti od konkurencije i omogućiti vašim proizvodima da stignu do onih kojima su namenjeni.

Upravljanje kreativnim timovima i marketing agencijama

Trening za sve članove marketing tima – saradnja sa kreativnim, medijskim, digitalnim, BTL, PR agencijama i produkcijskim timovima

Kreativni timovi na veoma specifičan način učestvuju u ostvarenju korpopativnih i prodajnih ciljeva. Često su ljudi koji su u stanju da ponude „out-of-the-box“ rešenja prilično različiti od korporativnih timova i njima se mora „kreativno“ upravljati.

Kako sarađivati sa kreativcima, agencijama, frilenserima, produkcijskim kućama, štamparijama i drugim partnerima u marketingu?

Shopper Marketing

Customer Journey na mestu prodaje & On-line Shopping. Update 2022.

Iako se današnji potrošač sve više samo-informiše preko digitalnih kanala, ipak se u pretežnom broju industrija i proizvodnih kategorija i dalje finalna odluka fino podešava i donosi na samom mestu prodaje.

Kako usaglasiti sve kanale komunikacije sa aktivnostima na mestu prodaje? Kako se izdvojiti iz mase drugih proizvoda i privući pažnju na sebe. Kako izgleda shopper marketing u digitalnim kanalima?

Event Management

Osmišljavanje i upravljanje svim vrstama događaja: sajmovi, festivali, konferencije, promocije, pres konferencije, ceremonije, otvaranja…

Koncipiranje i organizacija poslovnih događaja, konferencija, sajamskih nastupa, festivala, press konferencije, velika otvaranja novih objekata, svečane ceremonije, lansiranja prozvoda… i u digitalnom dobu jesu
od ogromne važnosti za poslovanje. Samo savršeno osmišljen i organizvan događaj ostvaruje svoj cilj, podiže vrednost brenda, inspiriše učesnike i publiku, kreira aktivnosti koje angažuju. Zbog toga se svakom, ali svakom, i velikom i malom događaju (makar to bila i prezentacija za klijenta) mora pristupiti sa pažnjom.

Optimizacija portfolija proizvoda

Priče koje privlače pažnju, dodaju vrednost i prodaju

Imati pravi asortiman proizvoda jeste jedna od najvažnijih stavki za profitabilnost kompanije. Odgovarajući na mnogobrojne tržišne izazove, često se uvode novi proizvodi i usluge, koji vremenom izgube svoj značaj, a često stvaraju operativne i logističke probleme, čime direktno utiču na kompanijske rezultate.


Sa druge strane, imamo potrebu da stalno budemo relevantni potrošaču, pa je nužno da imamo portfolio koji će odgovoriti na njihove zahteve. Ali, opet, moramo da imamo profitabilni portfolio. Ovaj trening nas uči najboljim praksama u analizi portfolija proizvoda i odlukama o njegovoj optimizaciji.

Sponzorstva

Kako koristiti sponzorstva u komunikacionom miksu? Kako odabrati pravo? Sponzorstva u sportu, sponzorstva događaja, u kulturi, ličnosti, TV emisija…

Sponzorstvo može značajno da doprinese u komunikacionom miksu, ukoliko se pravilno koristi.

Kako se opredeliti za sponzorstvo koje će najbolje da “radi” za naš brend? Kako izvući najbolje iz sponzorskog aranžmana? Kako se dolazi do sponzora? Šta žele sponzori, a šta primaoci sponzorstva? Kako pregovarati? Kako sponzorstva funkcionišu?

Ovo su neka od najvažnijih pitanja koja ćemo detaljno razjasniti tokom treninga SPONZORSTVA. Ukoliko ste sponzor, iskoristite ih na najbolji način. Ukoliko ste primalac sponzorstva – uskladite i svoj i interes sponzora za obostrani uspeh.

Probudite kreativca u sebi

Idealno za tim bilding

Istraživanja pokazuju da su najefikasniji ljudi u poslu, oni koji su zadovoljni. Zadovoljstvo se ne kreira samo nagradama, već i načinom kako se posao obavlja. Ukoliko vaši ljudi iznalaze efikasne i kreativne načine da inoviraju svoj posao, to znači da je organizacija uspela.

Pomozimo svima da probude kreativnu crtu u sebi. Ozbiljan i zabavan trening koji podučava tehnikama generisanja ideja, pisanja i copywritinga, fotografije, video produkcije i drame probudiće kreativca u svakome od nas i otvoriće nove vidike u svakodnevnici.

Export As A Strategy

Ovaj trening je delimično na engleskom jeziku! Autori treninga i treneri: Alessandro Silvestri i Stefan Ivanović.

Oslanjanje samo na jedan kanal prodaje je rizična poslovna strategija. Diverzifikacija kupaca je neophodnost. Sa današnjim razvojem sredstava komunikacije i logistike, pokretanja izvoznih poslova nije nikada bilo dostupnije kompanijama u svim delovima sveta, bez obzira na njihovu veličinu i kapacitete kojima raspolažu. Treninge iz ove oblasti su smo više puta održavali kroz projekte Razvojne agencije Srbije, USAID-a i projekte prodške za SME finansirane od strane EU.

Naučite kako da se pripremite za izvozne aktivnosti, koje analize treba da uradite, kako da napravite plan izvoza, koju izvoznu strategiju da odaberete, kao i osnove međunarodnog marketinga.