Probudite kreativca u sebi

Istraživanja pokazuju da su najefikasniji oni ljudi koji su zadovoljni. Zadovoljstvo se ne kreira samo nagradama, već i načinom izvršenja posla. Ukoliko vaši zaposleni samostalno iznalaze efikasne i kreativne načine da inoviraju svoj posao, znači da ste uspeli u kreiranju uspešne organizacije. Kroz trening Probudite kreativca u sebi, motivišite zaposlene da probude kreativnu crtu u sebi.

Ozbiljan i istovremeno zabavan trening koji podučava tehnikama generisanja ideja, pisanja i copywritinga, fotografije, video produkcije i drame probudiće kreativca u svakome od nas i otvoriće nove vidike u svakodnevnici.

Koristi od treninga Probudite kreativca u sebi / kojim veštinama ćete ovladati
Brainstorming tehnike
Tehnike pisanja filmskog scenarija
Proces razvoja kreativnih rešenja u agenciji za marketing
Principi uspešne fotografije
Osnovi video produkcije, scenariistike i režije
Terapijsko delovanje kreativnog rada
Uticaj kreativnosti na inovacione procese
Liderstvo u kreativnoj organizaciji
Uživajte u svom poslu

Kome je trening namenjen
Senior menadžment
Srednji menadžment
Menadžerima u sektorima prodaje i marketinga
Menadžerima poslovnih jedinica

Ovaj jednodnevni trening je idealan za tim bilding aktivnosti, dublje upoznavanje sa ljudima u timu i razvijanje zajedničkog kreativnog potencijala.

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 061 189 1080