Produkcija – audio, video, print, digital, events

Za sve dobre ideje, dođe trenutak kada treba da ugledaju svetlost dana. U mogućnosti smo da pružimo kvalitetnu i cenovno konkurentnu produkciju svih materijala:

  • TV spotovi, namenski filmovi, animacije, inserteri, Virtual-Reality (VR) filmovi:
  • Foto materijali i ostali vidovi foto-video produkcije;
  • Radio spotovi, namenske pesmice i songovi, džinglovi i drugi vidovi audio materijala;
  • Profesionalne pripreme za štampu i produkcija svih vrsta ambalaža, štampanih reklamnih materijala, kataloga i zahtevnih vidova štampe;
  • Izrada web sajtova, proizvodnja sadržaja za društvene mreže, upravljanje društvenim mrežama, drugi oblici produkcije za digital;
  • Osmišljavanje i organizacija događaja, skupova, festivala, sajamskih nastupa, i drugih vrsta događaja;
  • Izrada svih vrsta promotivnih materijala…

Deo materijala koji smo proizveli možete videti na našem YouTube kanalu klikom ovde.

NAZAD NA GLAVNI MENU