Strategija u praksi

Strategija je jedna od reči koja se najviše koristi u biznis vokabularu. Dobro osmišljena strategija jeste metod za efikasno ostvarivanje ciljeva, a oskudno formulisanja i nedovoljno osmišljena „strategija“ se pojavljuje kao slabost u poslovanju. Trening Strategija u praksi smo osmislili kao alat koji će vas usmeriti ka ostvarivanju ciljeva u timskoj atmosferi.

Ovaj trening objedinjuje obuku za primenu najefikasnijih teorija i praktičnih tehnika za strateško planiranje. Pobrinite se da imate osmišljen i uverljiv plan za poslovni uspeh, koji će vas usmeravati, ali i ostaviti prostor za  neophodna prilagođavanja i inovacije.

Koristi od treninga Strategija u praksi / kojim veštinama ćete ovladati
Kako kreirati efikasne strategije na svim nivoima
Koje su i kako se pravilno izvode osnovne strateške analize
Korišćenje naprednih alata za planiranje strategije
Tipovi i odabir poslovne strategije
Strategije upravljanja portfolijom proizvoda
Razvoj cenovnih strategija
Strategije razvoja brenda i komuniciranja sa kupcima
Kako da razmišljate kao strateg, a ne kao operativac
Kako meriti efikasnost primenjene strategije

*

Kome je trening namenjen
Senior menadžment
Srednji menadžment
Menadžerima u sektorima prodaje i marketinga
Menadžerima poslovnih jedinica

* * *

Optimalno trajanje treninga: 3 dana

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441