Usluge

Mi smo specijalizovana agencija za razvoj marketing i prodajnih strategija, za konsalting u ključnim poslovnim funkcijama, kao i za razvoj timova i pružanje stručnih treninga i obuka za lidere i menadžere.

Ključne usluge koje pružamo klijentima jesu:

KONSULTACIJE / MENTORING 1:1

(Uživo ili online)

 • Razvoj korporativne strategije;
 • Razvoj marketing i prodajnih strategija;
 • Razvoj B2B i B2C strategija;
 • Razrada planova i budžeta za ostvarivanje ciljeva;
 • Razvoj strategija brendiranja;
 • Izrada i evaluacija biznis planova;
 • Razvoj brendova i složene brend arhitekture,
 • Upravljanje kategorijama i optimizacija portfolija proizvoda / usluga;
 • Razvoj srategije tržišnog nastupa kroz sve kanale komunikacije (digital, off-line)
 • Razvoj strategije razvoja novih tržišta i planiranje izvoza;
 • Razvoj novih proizvoda i inovacija;
 • Razvoj novih ili inoviranje ambalaže;
 • Usluge rukovođenja, nadzora i analize rezultata u istraživanjima tržišta (kvantitativna i kvalitativna);
 • Liderstvo i menadžment;
 • Upravljanje promenama.

KREATIVNE AGENCIJSKE USLUGE

 • Razvoj marketing i komunikacione strategije i prodajnih strategija
 • Kreativna komunikaciona strategija
 • Razvoj kreativnih rešenja za sve kanale komunikacije (digital, video, foto, audio, print, OOH)
 • Grafički dizajn i dizajn ambalaže
 • Industrijski dizajn
 • Web dizajn i proizvodnja sadržaja
 • Organizacija događaja, festivala, promotivnih aktivnosti, sajmova, izložbi i konferencija (off-line i on-line)
 • Zakup medijskog prostora.

TRENINZI I OBUKE

(Uživo ili online)

Treninge i obuke smo osmislili u skladu sa potrebama tržišta i redovno ih osvežavamo u skladu sa promenama na tržištu. Predavači imaju intenzivno operativno iskustvo na ključnim pozicijama u vodećim kompanijama i organizacijama, a vodeći predavači našeg centra su angažovani i kao predavači na prestižnim Univerzitetima širom sveta.

Listu naših treninga i predavača za 2021. godinu pogledajte ovde, a po zahtevu i bez dodatnih troškova kreiramo i personalizovane treninge po potrebama klijenata.

Ukratko

Do sada smo realizovali više stotina projekata razvoja proizvida i dizajna ambalaže za domaća i strana tržišta, desetine industrijskog dizajna, veliki broj projekata razvoja strategije brendova, marketing komunikacije, stručnih poslovnih treninga, a naš projekat razvoja brend arhitekture za kompaniju Don Don (regionalni lider u pekarskoj industriji) je nagrađen kao najbolje uvođenje novog brenda na tržište Srbije.

Na polju realizacije događaja i promocija, uspešno organizujemo sve vrste događaja (uživo ili on-line) – od druženja sa Facebook fanovima, preko lansiranja proizvoda, godišnjica kompanija, svečanih ceremonija, festivala, sajamskih nastupa… i to u zemlji i inostranstvu – do sada smo osim u Srbiji organizovali događaje i u HrvatskojAustrijiItaliji, Nemačkoj i Monaku.

Kontakt

Centar za marketing strategiju
e-Plus Marketing Centar d.o.o. Beograd 
Ljubinke Bobić 13, 11070 Novi Beograd; office@eplus.rs

Tel: +381 63 244 441

www.eplus.rs

MB: 21176583
PIB: 109407165