Usluge

Mi smo mali, posvećeni i stručan tim za razvoj brendova, unapređenje prodaje i stvaranje timova koji mogu sve što zamisle.

Usluge koje pružamo personalizujemo i prilagođavamo potrebama klijenata. Posebno uživamo u radu za start-up kompanije, koje tek treba da zauzmu svoje mesto na tržištu. Sve naše usluge smo segmentirali u tri grupe:

1. GO-TO-MARKET

Naša specijalnost je kupac, odnosno konzument.

Pomažemo vam da utvrdite šta je vašem kupcu potrebno, a zatim i šta sve treba da uradite, da biste ostvarili svoje ciljeve. Kroz ove aktivnosti segmentiramo tržište i targetiramo ciljnje grupe, razvijamo brendove, cenovnu i komercijalnu politiku i razvijamo efikasnu komunikaciju sa ciljnim tržištem.

 • KREIRANJE I RAZVOJ BRENDOVA I PRIVATNIH ROBNIH MARKI
 • BRAND STORYTELLING
 • KREATIVNE USLUGE
 • STRATEGIJE U MARKETINGU I PRODAJI
 • PROFITABILNOST ASORTIMANA
 • B2B I B2C STRATEGIJE I KOMUNIKACIJA
 • BTL AKTIVNOSTI
 • INBOUND MARKETING

Kako do lojalnosti potrošača?

Kako da transformišete marketing i prodaju, da biste ostvarili ciljeve? Promena na tržištu se već dogodila. Strategije prodaje i marketinga moraju stalno da se oblikuju i prilagođavaju. Brend mora da bude prepoznat i da ispunjava svoje obećanje tržištu.

Marketing i prodaja, izgradnja i upravljanje brendovima

 • Upravljanje kategorijama i optimizacija portfolija proizvoda i usluga
 • Razvoj i upravljanje brendovima i sistemom brendova
 • Razvoj privatnih robnih marki
 • Upravljanje rebrendingom i repozicioniranjem brendova
 • Segmentisanje tržišta, targetiranje i pozicioniranje brendova
 • Definisanje jasnih ciljeva i razvoj efikasnih marketing i prodajnih strategija
 • Cenovne strategije za konkurentan i profitabilan pristup tržištu
 • Marketing komunikacije – kreiranje ključnih poruka ka ciljnoj grupi
 • Oglašavanje u digitalnim, i klasičnim kanalima komunikacije, i na mestu prodaje
 • B2B i B2C strategije
 • Inbound marketing strategije
 • Konsalting / mentorstvo / coaching u razvoju tržišta, kanala prodaje, otvaranju novih kupaca i razvoju odnosa sa njima
 • Konsalting kod ugovaranja i upravljanja sponzorstvima i savezima brendova
 • Upravljanje istraživanjima tržišta, analize podataka i definisanje uvida (Insights)
 • Konsalting kod razvoja programa lojalnosti
 • Outsourcing marketing sektora – radimo sve umesto vas, uz vašu kontrolu i smernice

Kreativne agencijske usluge

 • Grafički dizajn i dizajn ambalaže za domaće i strana tržišta
 • Razvoj kreativnih rešenja za sve kanale komunikacije (sadržaj za digital, video spotovi za TV i digital, foto materijal, audio materijali, štampani materijali, spoljno oglašavanje)
 • Industrijski dizajn ambalaže (3D) i upravljanje projektom do početka proizvodnje ambalaže, uz punu kontrolu kvaliteta i troškova
 • Web dizajn i proizvodnja sadržaja (content) za digitalne kanale
 • Organizacija užuvo ili on-line događaja, festivala, promotivnih aktivnosti, sajmova, izložbi i konferencija
 • Upravljanje optimalnim zakupom medijskog prostora uz punu kontrolu troška
 • Upravljanje neophodnim pravnim uslugama zaštite i usklađivanja svih aktivnosti sa propisima

2. STRUČNI TRENINZI I RAZVOJ TIMOVA

Zadovoljni, dobro vođeni i stručno osposoblejni ljudi su motivisani, samim tim su i najvažniji resurs svake kompanije.

Zadovoljstvo kod ljudi raste, kada imaju osećaj da mogu da se razvijaju i kada imaju dobre mentore. Kroz aktivnosti za privlačenje i razvoj ljudi, pomažemo vam da razvijete izuzetnu motivaciju i lojalnost.

 • EMPLOYER BRANDING
 • RAZVOJ LJUDI I ORGANIZACIJA
 • TRENINZI I EDUKACIJE
 • ORGANIZACIJA I KULTURA
 • COACHING U PRODAJI I MARKETINGU
 • MENTORSTVO 1:1
 • TIM BILIDING DOGAĐAJI

Poslovni treninzi i edukacija

 • Razvoj efikasnih organizacionih struktura i šema, prilagođenih konkretnoj organizaciji i njenim ciljevima
 • Stručni treninzi i edukacije za direktore i menadžere
 • Stručni treninzi za marketing i prodajne timove
 • Razvoj lidera i menadžera u marketingu i prodaji
 • Veštine poslovne komunikacije
 • Razvoj rezilijentnosti zaposlenih
 • Individualno mentorstvo 1-na-1
 • Team Building aktivnosti i razvoj timske odgovornosti i povezanosti
 • On-line edukacije i treninzi za udaljene timove

Svi naši trenizi su razvijani na bazi višegodišnjeg iskustva predavača, kako u internacionalnim, tako i u domaćim kompanijama. Nova znanja i inspiracija koje prenosimo polaznicima dovode do pozitivne promene u praksi polaznika. Svi predavači i mentori imaju relevantno iskustvo (10+ godina) na rukovodećim položajima u svojim oblastima. Treninzi i edukacije su u permanentnom osvežavanju i uvek prikazujemo najnovija kretanja na tržištu – kod nas i u svetu.

Organizacija i kultura

 • Konsalting / coaching u kreiranju efikasne organizacije
 • Kreiranje efikasnog sistema upravljanja i izveštavanja, zasnovanom na podacima i ciljevima
 • Organizacione strukture i šeme prilagođene konkretnoj organizaciji i njenim ciljevima
 • Upravljanje i konsalting u projektima uvođenja promena kompanijske kulture (slučajevi kupovine ili spajanje više kompanija, rebrending, promene u vlasničkoj strukturi, promene biznis modela, repozicioniranje…)
 • Uvođenje agilnosti (Scrum, Design Thinking) u korporativnu kulturu
 • Detaljna primena optimalne organizacije kroz precizno definisan pravni okvir i konsalting u donošenju svih neophodnih pravnih akata

3. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Tržište je u neprekidnoj promeni. Nove generacije donose nova pravila. Potrošač je izložen hiper ponudi mnogih brendova. Ukoliko imate potrebu da budete relevantni potrošaču, ovo je nešto što će sigurno pobuditi vaše interesovanje:

 • MARKETING OUTSOURCING
 • OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA PROIZVODA I USLUGA (CATEGORY MANAGEMENT)
 • UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA
 • RAZVOJ INOVACIJA
 • RAZVOJ AMBALAŽE – INDUSTRIJSKI I GRAFIČKI DIZAJN
 • KREIRANJE VREDNOSTI
 • ORGANIZACIJA DOGAĐAJA I FESTIVALA

 • Kreiranje, unapređivanje, modifikacije i razvoj biznis modela
 • Razvoj stategija za ulazak na nova tržišta
 • Strategije i planiranje izvoza
 • Zaokreti u poslovnim strategijama, ulasci u nove kategorije proizvoda ili usluge
 • Repozicioniranja i promene tržišne pozicije
 • Razvoj, izrada i evaluacija biznis planova za potrebe internog planiranja i upravljanja resursima ili za eksterne potrebe
 • Uvođenje novih brendova, proizvoda i usulga
 • Razvoj i izrada prodajnih planova i marketing budžeta i optimalno korišćenje marketing budžeta
 • Upravljanje promenama
Izvestavanje

Upravljanje projektima

Želite rezultate, a ne teoriju?

Nemate vremena za teoriju. Želite rezultate. Želite stvari koje se mogu primenjivati odmah. Ukoliko je odgovor DA, kontaktirajte nas odmah OVDE.

Kontakt

Centar za marketing strategiju
e-Plus Marketing Centar d.o.o. Beograd 
Ljubinke Bobić 13, 11070 Novi Beograd; office@eplus.rs

Tel: +381 61 189 1080

www.eplus.rs

MB: 21176583
PIB: 109407165