Skopje Marketing Summit

Direktor agencije Stefan Ivanović, bio je speaker na međunarodnoj marketing konferenciji Skopje Marketing Summit. Konferencija je održana 2.6.2022. godine, a teme su bile od velikog značaja za marketing industriju u regionu.

Tema koju je Ivanović prezentovao na ovogodišnjem Marketing Summitu bila je “Trendovi u prehrambenoj industriji 2023.” Kao i prošle godine, naša agencija je napravila izveštaj o kretanjima na centralnoevropskim tržištima, sa posebnim osvrtom na naš region. Kvantitativno istraživanje o navikama potrošača i klejmovanju na prehrambenoj ambalaži uradađeno je uz nesebičnu pomoć specijalizovane agencije Faktor Plus iz Begorada.

Ovde možete preuzeti kompletan izveštaj Trendovi u prehrambenoj industriji 2023.