Skopje Marketing Summit

Direktor agencije Stefan Ivanović, bio je govornik na međunarodnoj marketing konferenciji Skopje Marketing Summit. Konferencija je održana 2.6.2022. godine, a pokrivene teme su bile od velikog značaja za marketing industriju u regionu.

Tema koju je Ivanović prezentovao na ovogodišnjem Marketing Summitu bila je “Trendovi u prehrambenoj industriji 2023.” Kao i prošle godine, naša agencija je napravila izveštaj o kretanjima na centralnoevropskim tržištima, sa posebnim osvrtom na naš region.

Kvantitativno istraživanje o navikama potrošača i klejmovanju na prehrambenoj ambalaži realizovano je uz nesebičnu pomoć specijalizovane agencije za tržišna istraživanja Faktor Plus iz Beograda. Uzorak na kome je radjeno istraživanje je 1000 ispitanika (N=1000), metodologijom terenskog ispitivanja.

Ovde možete preuzeti kompletan izveštaj Trendovi u prehrambenoj industriji 2023.