Integrisane marketing komunikacije

Integrisane marketing komunikacije (IMC) jesu strategija komuniciranja, gde se jedinstvena poruka prenosi ciljnim grupama preko mnogostrukih i različitih kanala komuniciranja. Uspešna integrisana marketing komunikacija dopire do kupca u različitim relevantnim situacijama i utiče na njega u svakom delu ciklusa kupovine – od kreiranja potrebe, kroz sve faze razmatranja, do same kupovine (ili donošenja odluke) i nakon iste.

Integrisane komunikacije dobijaju na značaju pojavom sve većeg broja sredstava komuniciranja, kada je pažnja ciljne grupe podeljena na više strana i kada je sve veći izazov izboriti se za pažnju ciljne grupe. U tom kontektstu, kroz intenzivni rad sa klijentom, kreiramo strategiju i razvijamo kreativna rešenja za sva sredstva komuniciranja koja će kroz optimalni trošak postići maksimalizovani projektovani učinak prema ciljnoj grupi.

Članovi naše agencije su kao rukovodioci u najvećim kompanijama i međunarodnim marketing agencijama u čitavom regionu Centralne Evrope rukovodili desetinama uspešnih reklamnih kampanja sa integrisanim marketing komunikacijama, od kojih izdvajamo nekoliko brendova koje smo razvijali na tahj način:

Integrisane marketing komunikacije – Case Study: Doncafe

Integrisana marketing komunikacija koja je dovela do kreiranja omiljenog brenda, značajnog uvećanja tržišnog udela i prodajnih količina, te pozicinorala kompaniju u red vodećih industrijskih preduzeća u Srbiji. Koncept „Doncafe porodica“ je kreirao emocionalnu vezu sa ciljnom grupom i spotovi su lako prenosili poruku. Tokom par godina, Doncafe je postao najveći medijski oglašivač na tržištu, a korišćeni su svi dostupni kanali komunikacije. Nagradna igra organizovana u sklopu koncepta „Doncafe familija“ jeste do danas neprevaziđena aktivnost unapređenja prodaje na domaćem tržištu sa preko 6 miliona prispelih koverti u tri kola. Ovde treba imati u vidu da u Srbiji ima oko 2,4 miliona domaćinstava, te da je za učestvovanje trebalo spakovati ambalažu od 500g proizvoda. Ovi podaci pokazuju koliko je Doncafe u tom trenutku bio omiljeni brend na domaćem tržištu, te koliko su marketing aktivnosti imale uticaja na ovakav rast kompanije.

Integrisane marketing komunikacije – Case Study: Pekarijada

Pekarijada je takmičenje profesionalnih pekara Srbije, koje se prvi put održala 2016. godine u Beogradu. Kampanja integrisanih komunikacija u ovom slučaju je  dvofazna. U prvoj fazi komuniciramo isključivo prema profesionalnim pekarima. Cilj prve faze je prikupljanje što više nominacija za takmičenje. U drugoj fazi gradimo poznatost i kredibilitet brenda Pekarijada.

Svi pobednici Pekarijade osvajaju vredne nagrade. Pogledajte event – svečanu ceremoniju proglašenja pobednika Pekarijade 2016. godine u Madlenianumu.

Za svaku Pekarijadu pripremamo integrisane marketing komunikacije.

Javni poziv potencijalnim takmičarima, obzirom da se radi o vrlo jasno definisanoj profesionalnoj grupi, komuniciran je kroz B2B kanale:

  • Newsletter i direktni mailing – prijavni flajer koji se dostavlja pekarama
  • Print oglasi u specijalizovanim izdanjima, kao što je „Pekar i poslastičar“, namenjen profesionalcima
  • Targetirana kampanja u digitalu, kroz društvene mreže i baner oglašavanje
  • Radio oglašavanje na lokalnim stanicama, kako bi što veći broj pekara profesionalca čuo poruku i prijavio se
  • TV oglašavanje, dve faze – kao poziv pekarima za prijavu i kao kreiranje svesti o Pekarijadi
  • OOH oglašavanje
  • PR aktivnosti u cilju dobijanja što većeg broja prijava i objašnjavanja mehanizma takmičenja

Pogledajte i TV spot Pekarijada koji smo snimili.

Svi pobednici Pekarijade dobijaju specijalna priznanja, kao i plakete koje postavljaju na ulaz pekare u kojoj su zaposleni.

Case Study – Centroproizvod

Nakon svojinske transformacije Centroproizvoda, bilo je potrebno uvesti efikasnu brend arhitekturu, koja će dati punu snagu svim brendovima u portfoliju i omogućiti dalji razvoj. Sa druge strane, imperativ je bio zadržati lidersku poziciju na tržištu. Četvoročlani strateški tim kompanije koji su činili vodeći menadžeri iz Centroproizvoda i autsorsovani eksperti je kreirao plan repozicioniranja i sproveo ga u delo. Sve kategorije sa vodećim brendovima su iskomunicirane prema tržištu integrisanim marketinškim kampanjama. Rezultat je bila promena pozicije Centroproizvoda i dodatni rast tržišnog učešća u svim kategorijama proizvoda.

NAZAD NA GLAVNI MENU