Integrisane marketing komunikacije

Integrisane marketing komunikacije (IMC) jesu strategija komuniciranja, gde se jedinstvena poruka prenosi ciljnim grupama preko mnogostrukih i različitih kanala komuniciranja. Uspešna integrisana marketing komunikacija dopire do kupca u različitim relevantnim situacijama i utiče na njega u svakom delu ciklusa kupovine. Taj ciklusk kupovine možemo da vizuelizujemo kroz tzv. Customer journey – “putovanje” kupca kroz različite faze odlučivanja – od uočavanja, odnosno kreiranja potrebe, do same kupovine (ili donošenja odluke). Ovaj ciklus obuhvata sve faze, prepreke i motivacije do same kupovine i naravno, faze nakon kupovine koje utiču na korisničko iskustvo (CX – Customer Experience).

Integrisane komunikacije dobijaju na značaju pojavom sve većeg broja sredstava komuniciranja. Na to je uticao razvoj sredstava komuniciranja naročito u digitalnoj sferi. Razvoj ditialnih komunikacija značajno je uvećao broj tačaka gde jedan brend može da komunicira sa kupcem, odnosno korisnikom (Brand Touchpoints). Istovremeno, veliki broj kanala komuniciranja i brendova koji ih koriste utiču na to da je sve teže izboriti se za pažnju ciljne grupe. Kada je pažnja potrošača podeljena na mnogo strana, sve je veći izazov izboriti se za trenutak fokusirane pažnju u kome se može izvršiti uticaj. U tom kontektstu, kroz intenzivni rad sa klijentom, kreiramo strategiju komunikacije i razvijamo kreativna rešenja za sva sredstva komuniciranja (Content), koja će kroz optimizovani budžet postići maksimalini rezultat.

Naše iskustvo u integrisanim marketing komunikacijama

Članovi naše agencije su kao rukovodioci u najvećim kompanijama i međunarodnim marketing agencijama u čitavom regionu Centralne Evrope rukovodili desetinama uspešnih reklamnih kampanja sa integrisanim marketing komunikacijama (ATL, odnosno medijska komunikacija, digital, BTL, PR, mesto prodaje). U svom portfoliju kreirali smo strategije nastupa na tržištu i konkretne aktivnosti za najveće kompanija na ovim prostorima, ali isto tako i za start-up i manje kompanije koje nas inspirišu. Cilj nam je da aktivno pomažemo klijentima da rastu i razvijaju se.

Studije slučajeva integrisanih marketing komunikacija

Iz prakse članova našeg tima, nekoliko slučajeva, koji su ostvarili veliki uticaj na rezultate: tržišne udele, prodajne volumene ili profitne stope:

Integrisane marketing komunikacije – Case Study: Doncafe

Svaki brend ima svoju priču. Brend Doncafe je razvijan tokom niza godina. U prvim godinama razvoja kompanije, glavna strategija za uvećavanje tržišnog udela bilo je konstantno kreiranje tražnje na tržištu. Sa druge strane, intenzivno smo razvijalii ključne atributa brenda, koji su doveli do toga da je Doncafe postao jedan od omiljenih brendova u Srbiji, a potom i u celom regionu. Tržište tradicionalne kafe je u tom periodu bilo izuzetno konkurentno, uz jednog jako velikog domaćeg konkurenta (Grand kafa) i veliki broj malih i fleksibilnih kompanija. Strategija kreiranja tražnje i izgradnje brend atributa je dovela to toga da smo postali najveći medijski oglašivač na tržištu, što je nosilo dodatnu odgovornost i velika očekivanja od celog tima. Marketing strategija je bila ključna i dovela je do uspeha brenda Doncafe, koji se kvantifikovao kroz rezultate prodaje, ostvarene profitne stope i osvajanje tržišnog učešća. Iz dobro postavljene strategije nastaju jasne i fokusirane ključne poruke kao i kompletan sadržaj komunikacije, a na kraju, odabir kanala komuniciranja je bio uslovljen jasno definisanim ciljnim grupama.

Koncept “Doncafe porodica” je kreirao emocionalnu vezu sa ciljnom grupom i sve poruke su relativno lako stizale do ciljne grupe i vršile uticaj. Nagradna igra organizovana u sklopu koncepta “Doncafe familija” jeste do danas neprevaziđena aktivnost unapređenja prodaje na domaćem tržištu sa preko 6 miliona prispelih prijava, u tri kola, tokom tri meseca trajanja. Imajte u vidu da u Srbiji ima oko 2,4 miliona domaćinstava, te da je za učestvovanje bilo potrebno izvršiti kupovinu 500g proizvoda (prosečna kupovina R&G kafe je 200g). Ovi podaci pokazuju koliko je ova aktivnost bila pažljivo isplanirana i precizno realizovana, te koliko su marketing aktivnosti imale uticaja na ovakav rast prodaje kompanije.

Velika nagradna igra Doncafe jeste do danas neprevaziđena komercijalna aktivnost unaprđenja prodaje tog tipa. U nagradnoj igri Doncafe, tokom tri kola trajanja igre (svako kolo po jedan mesec), pristiglo je 6 miliona prijava. Pomnožite taj broj sa 0,5 kg, što je bila količina potrebna da se kupi, da bi moglo da se učestvuje u ovoj igri, dobijamo 3 miliona kg, odnosno 3,000 tona, tokom tri meseca.

Tokom izgradnje brenda Doncafe, koristili smo sve dostupne kanale komunikacije, koji su efikasno rezonovali na našim ciljnim grupama. Glavni kanal komunikacije za brzu izgradnju reach-a bili su ATL kanali, u prvom redu TV, OOH i radio, dok su se prilagođene poruke plasirale ciljnim grupama u odgvarajućim prilikama kroz digitalne kanale, PR aktivnosti i BTL, sa posebnim akcentom na mestu prodaje. Mapiranje ponašanja kupaca u procesu kupovine (Customer Journey) jesu ključna informacija za odabii kanala komunikacije i određivanje intenziteta komunikacije.

Integrisane marketing komunikacije u B2B industriji – Case Study: Pekarijada

Pekarijada je takmičenje profesionalnih pekara Srbije, koje je osmišljeno da bi se kreirala bolja konekcija B2B brenda Lesaffre sa profesionalnim pekarima i povećala tržišna penetracija. Održava se svake dve godine, a zbog uticaja pandemije, redosled održavanja je podložan promenama. Prva Pekarijada se prvi put održala 2016. godine u Beogradu, takmičenjem peofesionalnih pekara u 5 kategorija. Komunikaciona kampanja u slučaju Pekarijade je, zbog specifičnosti proejekta – dvofazna. U prvoj fazi, komuniciramo isključivo prema profesionalnim pekarima. Cilj prve faze je prikupljanje što više prijava, odnosno nominacija za takmičenje. U drugoj fazi komunikacije gradimo poznatost i kredibilitet brenda Pekarijada; i kreiramo visok “engagement” pred ceremoniju proglašenja pobednika.

Svi pobednici Pekarijade osvajaju vredne nagrade, a najveća je priznanje od strane nepristrasnog stručnog žirija sastavljenog od priznatih pekara profesionalaca i bivših pobednika Pekarijade. Pogledajte event – svečanu ceremoniju proglašenja pobednika prve Pekarijade u Madlenianumu.

Za svaku Pekarijadu pripremamo integrisane marketing komunikacije. Sama komunikacija, obzirom da se radi o vrlo jasno definisanoj profesionalnoj grupi, komunicira se pretežno kroz B2B kanale:

  • Newsletter i direktni mailing – prijavni flajer koji se dostavlja pekarama
  • Print oglasi u specijalizovanim izdanjima, koji su namenjeni profesionalcima u pekarskoj industriji
  • Targetirane kampanje u digitalnim kanalima
  • Radio oglašavanje na lokalnim stanicama, kako bi što veći broj pekara profesionalca (koji su off-line) čuo poruku i prijavio se
  • TV oglašavanje na lokalnim stanicama – kao poziv pekarima za prijavu; i za kreiranje svesti o Pekarijadi
  • OOH oglašavanje (sredstva spoljnog oglašvanja) usmerena na sredine gde ostala sredstva komunikacije ne dosežu u dovoljnom obimu
  • PR aktivnosti
  • Obeležavanja pekara u kojima rade pobednici pekarijade prigodnim plaketama

Ukoliko želite našu pomoć oko ostvarivanja vaših poslovnih ciljeva, budite slobodni da nas kontaktirate ovde ili putem telefona +381 61 189 1080. Sve usluge koje pružamo možete pogledati ovde. Budite slobodni da nas informativno kontaktirate oko bilo kakvih pitanja, bez ikakvih obaveza.

Pored aktivnog oblikovanja marketing komunikacija, radimo i na razvoju klijenata kroz stručne treninge, a sve naše usluge možete pogledati ovde.

NAZAD NA GLAVNI MENU