Integrisane marketing komunikacije

Integrisane marketing komunikacije (IMC) jesu strategija komuniciranja, gde se jedinstvena poruka prenosi ciljnim grupama preko mnogostrukih i različitih kanala komuniciranja. Uspešna integrisana marketing komunikacija dopire do kupca u različitim relevantnim situacijama i utiče na njega u svakom delu ciklusa kupovine – od kreiranja potrebe, kroz sve faze razmatranja, do same kupovine (ili donošenja odluke) i nakon iste.

Integrisane komunikacije dobijaju na značaju pojavom sve većeg broja sredstava komuniciranja, kada je pažnja ciljne grupe podeljena na više strana i kada je sve veći izazov izboriti se za pažnju ciljne grupe. U tom kontektstu, kroz intenzivni rad sa klijentom, kreiramo strategiju i razvijamo kreativna rešenja za sva sredstva komuniciranja koja će kroz optimalni trošak postići maksimalizovani projektovani učinak prema ciljnoj grupi.

Članovi naše agencije su kao rukovodioci u najvećim kompanijama i međunarodnim marketing agencijama u čitavom regionu Centralne Evrope rukovodili desetinama uspešnih reklamnih kampanja sa integrisanim marketing komunikacijama, od kojih izdvajamo nekoliko brendova koje smo razvijali na tahj način:

Integrisane marketing komunikacije – Case Study: Doncafe

Integrisana marketing komunikacija koja je dovela do kreiranja omiljenog brenda, značajnog uvećanja tržišnog udela i prodajnih količina, te pozicinorala kompaniju u red vodećih industrijskih preduueća u Srbiji. Koncept „Doncafe familija“ je kreirao emocionalnu vezu sa ciljnom grupom i spotovi su lako prenosili poruku.

Integrisane marketing komunikacije – Case Study: Pekarijada

Pekarijada je takmičenje profesionalnih pekara Srbije, koje se prvi put održala 2016. godine u Beogradu. Kampanja integrisanih komunikacija u ovom slučaju je  dvofazna. U prvoj fazi komuniciramo isključivo prema profesionalnim pekarima. Cilj prve faze je prikupljanje što više nominacija za takmičenje. U drugoj fazi gradimo poznatost i kredibilitet brenda Pekarijada.

Svi pobednici Pekarijade osvajaju vredne nagrade. Pogledajte ceremoniju proglašenja pobednika Pekarijade 2016. godine u Madlenianumu OVDE.

ND STUDIO_287_resize

Za Pekarijadu pripremamo svake godine integrisane komunikacije 360°.

Javni poziv potencijalnim takmičarima, obzirom da se radi o vrlo jasno definisanoj profesionalnoj grupi, komuniciran je kroz B2B kanale:

  • direktna pošta – prijavni flajer koji je dostavljan pekarama
  • print oglasi u specijalizovanim izdanjima, kao što je „Pekar i poslastičar“, namenjen profesionalcima u ovoj oblasti
  • targetirana kampanja u digitalu, kroz društvene mreže i baner oglašavanje
  • radio oglašavanje na lokalnim stanicama, kako bi što veći broj pekara profesionalca prijavio
  • TV oglašavanje, dve faze – kao poziv pekarima za prijavu i kao kreiranje svesti o Pekarijadi
  • OOH oglašavanje (Led bilbordi)
  • PR aktivnosti u cilju dobijanja što većeg broja prijava i objašnjavanja mehanizma takmičenja

TV spot koji smo snimili, pogledajte OVDE.

Svi pobednici Pekarijade dobijaju specijalna priznanja, kao i plakete koje postavljaju na ulaz pekare u kojoj su zaposleni.

NAZAD NA GLAVNI MENU