Analiza poruka u marketingu

Vaši konkurenti vam šalju poruke na različite načine. Da li ih sve primećujete? Tokom II svetskog rata, saveznici su uspevali da, zahvaljujući analizi nemačkog informativnog programa i vesti koje je nemačka komanda plasirala, sa velikom preciznošću predviđaju brojne aktivnosti neprijatelja. Isto tako, analiza poruka u marketingu je veština koju treba da usavrše svi koji upravljaju komunikacijama na tržištu.

Analiza sadržaja je metod za sitematsku i objektivnu analizu objavljenog sadržaja preko medija, kao i kroz razne aktivnosti, verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Sve kompanije komuniciraju sa tržištem i upravljaju porukama na način koji im omogućava da ostvaruju svoje ciljeve. Kroz poruke koje emituju, možemo primetiti brojme poruke o ciljevima, strategijama, promenama fokusa… Nekada su te poruke očigledne, a nekad su prikrivene. Analiza objavljenog sadržaja nam može razotkriti namere, strategije i skrivene poruke konkurencije.

Kroz praksu često primećujemo razne poruke konkurenata u brendingu, na ambalaži i naravno, u objavljenom sadržaju – kroz kanale masovne komunikacije. Pošto mi je ova materija bila uvek inspirativna, dosta sam je proučavao i razvijao metodologiju kako da sve te informacije stavljam u odredjeni kontekst i izvlačim određene zaključke. Suština ove metode je u tome da “pročitamo” namere konkurencije, te da na osnovu toga uvek budemo u mogućnosti – da ne samo da pravovremeno reagujemo – nego da budemo i korak ispred drugih.

Pored analize poruka koje odašilje konkurencija, neohodno je da analiziramo i poruke koje dobijamo od korisnika, potrošača i generalno od javnosti. Analiza poruka u marketingu je veština koju je neophodno da svaki lider u ovoj oblasti razvija kod sebe.

Trening: Analiza poruka u marketingu

Informacije o treningu

Teme koje obrađujemo na treningu Analiza poruka u marketingu:

  • Uvod u analizu sadržaja
  • Kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja (fokus na kvalitativnoj)
  • Analiza ubeđivačkih poruka
  • Poruke u brendingu i na ambalaži, koje nam otkrivaju promene u strategijama konkurencije
  • Analiza informativnih poruka konkurencije
  • Analiza promena u emocionalnim porukama, u marketingu
  • Šta nam poručuju ciljne grupe
  • Analiza saržaja u PR-u
  • Praktični rad

Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas OVDE.

Oficijelni Sertifikat

Polaznici na kraju treninga dobijaju oficijelni sertifikat o pohađanju, koji je uveliko prepoznat kod vodećih kompanija na tržištu celog Adriatik regiona. Naš tagline je Kvalitet na prvom mestu. Upravo zbog pristupa u kome fokus stavljamo na kvalitet – stečeno znanje i sertifikati koje izdajemo tržište prepoznaje i uvažava.

Sertifikat se izdaje u elektronskoj formi u PDF formatu, i na srpskom i na engleskom jeziku.

O nama

Više o nama pogledajte na ovoj stranici.

Naše aktuelnu ponudu profesionalnih treninga pogledajte ovde.