Re-Branding

Koji su to tržišni okidači i razlozi koji dovode do toga da jedna kompanija odluči da menja sliku o svom brendu? Kompaniji? Ili proizvodima? Zbog čega je to ponekad neophodno? Kako odrediti jasne ciljeve i dovesti brend na novu, željenu poziciju, izbegavajući tržišne rizike i savladavajući izazove?

Na ova pitanja nije zvek jednostavno dati univerzalan odgovor. Međutim, nakon obuhvatnog sagledavanja tržišnog problema, primenjuje se metodologije kojima se ovim procesom može upravljati. Ukoliko zaista postoji potreba za promenom identiteta poznatog brenda, može se krenuti u projekat. Koji je najefikasniji i troškovno optimalan metod da se to sprovede?

Izazovi na koje nailazimo tokom procesa rebrendiranja su brojni: kako da ne izgubimo stare lojalne potrošače; Kako da lojalnog potrošača ne dovedemo u zabunu; Kako da sve promene operativno sprovedemo u život..? Da li je promena znaka, logotipa ili celokupnog identiteta tek prvi, ili poslednji korak u ovom procesu? Kako da procenimo šta je to što moramo da ostavimo iz starog identiteta, a šta mora da se menja?

Svako iskustvo kupovine počinje prvim utiskom. U životu čoveka se kaže da se prvi utisak ne može kreirati dva puta. Ali u biznisu postoje rebrendiranje i repozicioniranje. Kada tržište ima potrebu i interes da se potreba zadovolji, spremni su da prihvate rešenje. Osmišljeno rebrendiranje je veoma prihvatljivo rešenje za veliku većinu potrošača.

Najčešći slučaj kada se rebrendiranje dešava jeste kada jedna kompanija preuzme drugu. Ona tada donosi brojne odluke o tome koje proizvode, usluge i brendove će zadržati a koje neće.

Rebrending je proces kreiranja novog vizuelnog identiteta za postojeći brend ili kompaniju. Cilj rebrendinga je uticaj na percepciju potrošača o proizvodu ili kompaniji na način koji će stvoriti novu sliku o tom brendu ili kompaniji, kao relevantnija za njene/njegove potrebe. Da li ste se zapitali zbog čega je kompanija Facebook promenila ime u Metaverse? Da li je u pitanju bila samo kontrola štete usled mnogobrojnih kontroverzi – ili je u pitanju logičan naredni korak u razvoju ?

Kada znamo da je brend percepcija u glavama i srcima potrošača, onda je jasno da je proces rebrendiranja zapravo pokušaj uticaja na promenu postojeće slike i kreiranje nove – koja sadrži novo obećanje potrošaču. Dokom dvadesetogodišnje prakse, sticali smo brojna iskustva u izgradnji brendova i rebrendiranju. Neke od kompanija u kojima smo menjali sliku o brendu jesu i Nestle Ice Cream (nakon akvizicije Delta sladoleda), Centroproizvod (nakon privatizacije i uvođenja brojnih inovacija), Pons (kreiranje novih tržišnih prilika), Jasen (nakon privatizacije), zatim FK Crvena zvezda, Don don, Lesaffre, di-go, Mega…

Pri sprovođenju promena kod brendova sa jakom tradicijom ili velikom bazom korisnika, treba voditi računa da se nastavi kontinuitet i da se izvrši transfer vrednosti sa starog brenda na novi. Istraživanja i prikupljanja podataka će nam pomoći da shvatimo šta je važno da zadržimo, a šta treba da promenimo. Ponekad je neophodno izvršiti višefaznu migraciju brenda, kako bi se ključne vrednosti prenele, a potrošači navikli na novi brend.

Pored usluga u vođenju projekata rebrendiranja, pružamo i konsultantske usluge kod procesa promena identiteta brenda. Kompanijama koje planiraju da udju u ovakav proces savetujemo da prvo pohađaju Sprint trening Re-brending, na kome obrađujemo najvažnije izazove u ovom procesu. Na treningu analiziramo i primere sa domaćeg tržišta iz prakse autora treninga, kao i nekoliko ilustrativnih primera iz sveta, koji će nam pomoći da bolje razumemo i materiju i osposobimo se za ulazak u ovaj proces. U nastavku je više informacija o treningu RE-BRENDING.

Zašto je ePlus vaš pravi izbor za ovaj trening?

Naš trening RE-BRENDING je baziran na:

 • 20-godišnjoj praksi autora treninga, koji je je imao lidersku ulogu u internacionalnim timovima koji su na tržištima Srbije i CEE regije razvijali brendove: McDonald’s, Audi, Doncafe, Centroproizvod, Nestle Ice Cream, Lesaffre, Don Don, Pons Čačak, Jasen Kraljevo, Mega i mnoge druge, veće i manje, inostrane i domaće brendove. Vodio timove koji su rebrendirali Nestle Ice Cream (nakon preuzimanja grčke Delta Ice Cream); Centroproizvod (promena imidža nakon svojinske promene); Pekarsku industriju Pons; Industriju nameštaja Jasen (nakon svojinske transformacije), vodeću pekarsku industriju ex-yu regiona Don Don, FK Crvena zvezda (vraćanje retro znaka) i pokretanje komercijalnih delatnosti…
 • Teorijskoj osnovi koju iz najbolje svetske literature
 • Najboljim svetskim praksama, sa objašnjenjima

Teme Re-Branding treninga

Svaki segment treninga sadrži i praktični deo, koji olakšava usvajanje materije i rezultira otvaranjem novih vidika u marketing komunikacijama, prodajnom pristupu, razvoju novih proizvoda i tržišta. Tokom treninga ćemo se baviti sledećim temama:

 • Brend i kako potrošači doživljavaju nas i naš proizvod/uslugu
 • Kako da znamo da li je i kada je vreme za promenu
 • Da li je rešenje problema re-brendiranje ili razvoj brend arhitekture (npr. uvođenje novih brendova)
 • Definisanje primarnog cilja koji želimo da postignjemo rebrendiranjem
 • Izrada plana re-brendiranja
 • Formiranje i upravljanje timom koji vodi ovaj proces
 • Korak-po-korak procesi po fazama rebrendiranja
 • Koji podaci i analize su nam potrebni pre i u toku rebrendiranja
 • Dodirne tačke brenda sa potrošačem
 • Brand Audit
 • Analiza konkurencije
 • Razvoj strategije rebrendiranja
 • Definisanje nove pozicije
 • Faktori koji utiču na proces rebrendiranja i kako njima upravljati
 • Kreativni proces vizuelnog rebrendiranja (dizajnerski aspekti)
 • Metodi evaluacije rešenja rebrendinga
 • Interna i eksterna komunikacija u procesu rebrendiranja
 • Lansiranje novog identiteta ciljnim grupama
 • Najbolje svetske studije slučajeva sa analizom
 • Insajderske analize studija slučajeva sa domaćeg tržišta

Vaš trener Stefan Ivanović

Stefan Ivanović ima iskustvo na liderskim pozicijama u timovima koji su razvijali brendove: McDonald’s, Audi, Doncafe, Centroproizvod, Nestle Ice Cream, Lesaffre, Don Don, Pons Čačak, Jasen Kraljevo, Mega i brojne druge:

 • CEO, konsultant, trener i mentor 1:1 @ ePlus, Belgrade (Serbia) / specijalizovana agencija za B2B i B2C marketing i prodajne strategije
 • Rukovodilac timova izrade strategije brendiranja turističkih regiona Starogradsko polje na Hvaru (2020.) i Cetinska Krajina (2019.) sa razvojem operativnih planova i budžeta za digitalne i off-line komunikacije na ciljnim tržištima
 • Konsultant u programu podrške razvoja tržišne konkurentnosti i izvoznog kapaciteta za mala i srednja preduzeća u Srbiji (SECEP), vođen od strane International Development Ireland (IDI)
 • Autor treninga Izvoz – planiranje i realizacija, za program podrške proizvođačima prehrambenih proizvoda, finansiran od strane USAID (2019.) i koautor treninga Abeceda izvoza sa Alessandrom Silvestrijem, realizovan za potrebe Razvojne agencije Srbije (2017.)
 • COO @ Jasen, Belgrade / Kraljevo (Serbia)
 • Regional Account Director CEE @ DDB Worldwide, Bucharest (Romania)
 • Generalni direktor @ DDB Worldwide, Sofia (Bulgaria)
 • Izvršni direktor @ DDB Worldwide, Skopje (Northern Macedonia)
 • Account Director @ DDB Worldwide, Belgrade (Serbia)
 • Direktor marketinga i izvoza @ Doncafe (Strauss Group)
 • Direktor marketinga @ Nestle Ice Cream, Belgrade
 • Direktor marketinga @ Centroproizvod, Belgrade
 • Direktor marketinga i komercijalnih poslova @ FK Crvena zvezda, Belgrade
 • Account Manager @ Mark Plan, Pančevo
 • Autor stručnih članaka u vodećim B2B publikacijama: Trendovi u prehrambenoj industriji 2022; Abeceda izvoza (sa Alessandrom Silvestrijem); Sponzorstvo u sportu; Unapređenje prodaje „korak-po-korak“

Održavanje treninga

Treninzi se održavaju preko platforme Zoom, ili uživo – u dogovoru sa klijentima.

Cena i uslovi plaćanja

Za aktuelne termine održavanja i cene, kliknite na dugme “Više informacija”.