Explainer video

Explainer video se koristi za sažeto vizuelno objašnjavanje proizvoda ili usluge. Po nekim istraživanja, ljudi koji odgledaju ovakav video su 64% spremniji za kupovinu od ljudi koji su čitali online post samo sa fotografijama. Osim što kvalitetan video direktno utiče na prodajnu odluku, pravilna upotreba video materijala će se pozitivno odraziti i na SEO vaših online platformi.

Explainer video – online vs. offline

Explainer video je izuzetno efektan i u prodajnim prezentacijama, uz upotrebu Power-Pointa ili drugog pogodnog softvera. Naročito u vremenima kada zbog pandemije nije moguće držati sastanke uživo. Uz explainer video se bolje povezujete sa potencijalnim kupcima i jasno im predočavate sve pogodnosti vaših proizvoda i usluga.

Primeri iz naše produkcije:

Primer 1: Tok proizvodnje biogasa, pogledajte ovde.

Primer 2: Biogas u Srbiji, pogledajte ovde.