Brendiranje lokaliteta / Cetinska Krajina

Kao što je za svaki proizvod ili uslugu od presudne važnosti da ima fokusiranu strategiju koja će ih pozicionirati na tržištu kao uspešan brend, tako je u današnjem svijetu brendiranje regiona, države ili nacije jedna od osnovnih komunikacionih stvaki kako bi određena geografska odrednica zauzela željeno mesto na kulturno-ekonomskoj mapi sveta.

Kroz odgovarajuću strategiju svaki region je u mogućnosti da postigne ili uveća poznatost, ali i da promeni sliku o sebi, da privuče investicije, projekte i turiste, koji će doprineti njenom daljem razvoju.

Brendiranje lokaliteta obuhvata skup aktivnosti usmerenih na kreiranju svesti, kao i poželjne slike i reputacije, koje najčešće mogu biti usmerene prema potencijalnim turistima, investitorima i poslovnim ljudima, a koje predstavljaju stratešku osnovu za sve dalje marketing aktivnosti u okviru lokaliteta. Zbog izuzetnih referenci, poslednjih godina smo više puta angažovani u razvoju brenda prestižnih turističkih lokaliteta u Republici Hrvatskoj, kao što su Starogradsko polje na ostrvu Hvaru ili Cetinska Krajina u splitsko-dalmatinskoj županiji.

CASE STUDY Cetinska krajina

Projektni zadatak: Izrada projekta Strategije brendiranja Cetinske krajine s vizealnim identitetom Cetinske krajine

Cetinska krajina je geografsko područje definisano gornjim tokom reke Cetine, u delu u kojoj reka nije plovna.  Prirodne lepote reke Cetine i Dinarskih planina daju ogromne mogućnosti za razvoj turizma. Glavne turističke manifestacije Cetinske krajine jesu Sinjska Alka i Čudotvorna Gospa Sinjska. No i pored ogormnog potencijala, većina turista koji gravitiraju oko ovog područja provode večinu svog vremena na dalmatinskoj obali i sporadično posećuju Cetinsku krajinu.

Danas, u svetu visoko razvijene tehnologije koja svakim danom postaje sve više deo naše svakodnevice, u svetu konstatnih inovacija i promena, super-brze i intezivne komunikacije, unapređenih mehanizama zabave – i u svetu gde je svest o društvenoj odgovornosti veća nego ikada, potrebno je pronaći pravi, delotvoran i efikasan način da region Cetinske Krajine „iskoči iz mase“, privuče pažnju ciljnih grupa i prenese im željenu poruku.

Strategija koja je pretočena i u operativni i izvodljiv plan je ostvarila sledeće ciljeve:

  1. Diferencijacija destinacije u odnosu na druge destinacije u blizini
  2. Kreiranje svesti o destinaciji
  3. Stvaranje pozitivnog imidža destinacije
  4. Stvaranje jakog identiteta brenda.

Projekat je realizovan tokom 2018. godine.