Razvoj maloprodajne mreže

Razvoj maloprodajne mreže je zahtevan i skup poduhvat. Investicije u nove maloprodajne objekte su veoma visoke. Zbog toga, neophodno je da svaki objekat radi maksimalno dobro, kako bi se opravdala ulaganja i angažovanje brojnih resursa. Neizvesnost oko toga da li će objekat zaživeti ili ostvarivati planirane rezultate se mora svesti na apsolutni minimum.

Ovaj trening se bavi direktno ovim pitanjima. Cilj treninga jeste povećavanje kompetencija odgovornih osoba, kako bi kompanija:

 • odabrala najbolju lokaciju, odnosno mikrolokaciju (npr. u tržnom centru ili ulici)
 • izvršila realnu procenu prometa maloprodajnog objekta
 • ugovorila zakup na prihvatljiv način za zakupca, sa fokusom na svim “detaljima” iz prakse koji se najčešće pojavljuju
 • upravljala budžetom neophodnim za uređenje objekta, do samog otvaranja
 • efikasno upravljala projektom i pribavila svu dokumentaciju na vreme
 • izvršila odabir izvođača radova i dobavljača i vršila nadzor nad njihovim radom
 • donosila sve odluke neophodno za vođenje projekta na vreme
 • obezbedila marketing podršku novom objektu pre i tokom otvaranja
 • predala operativnom sektoru objekat na vreme, u okvirima budžeta
 • izvršila realnu evaluaciju uspešnosti projekta
 • kreirala nove smernice za buduća poboljšanja
 • imala strategiju razvoja maloprodajne mreže

Kome je ovaj trening namenjen

Trening RAZVOJ MALOPRODAJNE MREŽE je prvenstveno namenjen menadžerima za razvoj mreže, odnosno real-estate menadžerima koji tragaju za lokacijama i rukovodiocima projekata otvaranja objekata.

Da bi gorepomenuti menadžeri mogli da budu uspešni u svom poslu, kao i da bi se na pravi način razumeli sa svojim pretpostavljenim, ovaj trening obavezno treba da prodju i svi ostali koji učestvuju u procesu donošenja odluka, kako o izboru lokacije, tako i o svim važnim pitanjima do samog otvaranja. Razlog je taj, da bi svi u lancu donošenja odluka mogli da “pričaju istim jezikom” i da imaju razumevanje svih metrika i kriterijuma za donošenje odluka.

Dakle, trening je namenjen i preporučuje se sledećim profilima menadžera:

 • menadžerima razvoja maloprodajne mreže, koji rukovode celim projektom
 • real-estate menadžerima, koji tragaju za lokacijama i upravljaju građevinskim uređenjem
 • finansijskim menadžerima, koji kontrolišu budžet
 • operativnim menadžerima, odnosno sektoru prodaje, koji će upravljati objektom nakon otvaranja
 • direktorima sektora, da mogu da razumeju i da adekvatno podrže projekat
 • generalnom menadžeru ili vlasniku, kako bi imao uvid i razumevanje svih aspekata projekta

Faze projekta Razvoj maloprodajne mreže

U projektima ovog tipa, uvek postoje tri osnovne faze:

 1. Razvoj i planiranje
 2. Izvođenje i kontrola
 3. Primopredaja i analiza

U ovom treningu smo kompiliriali sva znanja neophodna za razvoj maloprodajne mreže. Od izrade planova razvoja, preko analize i odabira lokacija, procene saobraćaja i prometa, izrade studije izvodljivosti i procedure odobrenja projekta – do same realizacije: ugovaranja, pribavljanja neophodnih dozvola i saglasnosti; građevinske realizacije i kontrole radova – i na kraju do primopredaje objekta.

Dobro obučen menadžer je u stanju da se fokusira na prikupljanje relevantnih podataka, da ih analizira i vrši procene neophodne za preduzimanje daljih koraka u projektu. Koristeći proverene metodologije, vreme do otvaranja objekta se značajno skraćuje. Bez obrira da li planirate otvaranje objekata kao greenfield, brownfield, uzimate prostor u zakup, neophodno je uraditi iste projekcije i analize. Kako da izvršite poređenje više lokacija, kako odabrati najbolju poziciju u tržnom centru i kako da izvršite procenu prometa u objektu – samo su neke od tema koje su pokrivene.

Zbog velike vrednosti investicije, znanja iz ove oblasti je neophodno da imaju i direktori, vlasnici, menadžeri finansija i operativni menadžeri, kako bi svi mogli da se uključe u rad i timski donose odluke i odobrenja, na bazi dobro pripremljenih analiza i procena.

Ovaj trening objedinjuje obuku za primenu najefikasnijih teorija i praktičnih tehnika za razvoj maloprodajne mreže sa tržišta Republike Srbije, ali i najbolje prakse iz celog sveta.

Treneri – predavači

Treneri na ovom treningu su ljudi koji u praksi razvijaju strategije razvoja najvećih maloprodajnih lanaca u našem regionu; menadžeri koji su odabrali i otvorili na desetine maloprodajnih objekata velike vrednosti; vrhunski pravnici sa ozbiljnim iskustvom, koji poznaju sve finese i procedure neophodne za sve faze projekta u cilju otvaranja novih objekata.

Sertifikat

Svi polaznici na kraju treninga dobijaju Oficijelne Sertifikate o pohađanju, sa taksativno navedenim temama koje su obrađene tokom treninga. Sertifikat se izdaje na srpskom i na engleskom jeziku u elektronskom formatu. Na zahtev polaznika, može se potvrditi autentičnost sertifikata trećim stranama.

Kojim veštinama ćete ovladati

Koristi od treninga RAZVOJ MALOPRODAJNE MREŽE / kojim veštinama ćete ovladati:
Metodologija identifikacije trgovinskih zona visokog potencijala i lokacija od interesa
Analiza identifikovanih lokacija u cilju izračunavanja potencijalne prodaje
Šta je neophodno za izračunavanje investicionog modela isplativosti projekta
Kako kreirati srednjeročni i dugoročni plan razvoja maloprodajne mreže
Studija izvodljivosti projekta sa aspekta urbanizma, imovine ili tehničkih uslova postojećeg objekta
Pregovori i definisanje bitnih elemenata ugovora u cilju dugoročne zaštite biznisa
Sve operativne procedure neophodne za uspešno vođenje projekta
Odabir optimalnog izvođača radova i kontrola svih radova na objektu
Kako sprovesti realni post-investicioni monitoring realizovanih projekata – kontrola ključnih KPI

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 061 189 1080

CENA I PRIJAVA

Kliknite ovde kako biste automatski dobili ponudu sa cenama i svim pogodnostima.