Digitalni kanali

Upravljanje svakim pojedinačnim digitalnim kanalom je postalo izuzetno tehnički zahtevno. Danas postoje specijaliste za svaki digitalni kanal ili alat pojedinačno.

Stručni trening: Digitalni kanali

Ovaj trening nije namenjen specijalistima i sub-specijalistima za odrđene platforme. Namenjen je menadžerima koji koriste digitalne kanale za interakciju sa tržištem. Na treningu učimo kako da prodajnu i marketing strategiju integrišemo i sprovedemo kroz glavne digitalne kanale.

Koristi od treninga Digitalni kanali / kojim veštinama ćete ovladati
Koji su glavni digitalni kanali i kako da ih koristimo
Odnos marketing strategije i strategije digitalnog komuniciranja
Kako kreirati digitalnu strategiju i planove
Customer Journey u digitalnim kanalima
Community Management
Kako kreirati content za digitalne kanale
Kopirajting za digitalne kanale
Korišćenje društvenih mreža za konverziju
Saradnja sa digitalnim influenserima

*

Kome je trening namenjen
Menadžeri digitalnih komunikacija i prodaje
Srednji menadžment
Zaposleni koji dolaze u kontakt sa tržištem
Menadžeri poslovnih jedinica

* * *

Optimalno trajanje treninga: 1 dan

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441