Brend kao dodata vrednost

Poslovni trening „Brend kao dodatna vrednost“ na veoma razumljiv i pristupačan način podučava kako kreirati uspešan brend i kako i upravljati njime.

Vaš brend je sve ono što ljudi misle i govore o vama kada znaju da ih niko ne sluša. Upravljanje brendom je upravljanje vašom slikom u glavama drugih ljudi. Brend arhitektura je sistem organizacije brendova, koji kompaniji omogućava da bude relevantna različitim segmentima tržišta uz optimalno korišćenje resursa i maksimizivanu profitabilnost.

Koristi od treninga Brend kao dodata vrednost / kojim veštinama ćete ovladati:
Šta su brend i atributi brenda
Koji modeli organizacije brendova postoje
Kako kreirati uspešan brend.
Kako se upravlja portfolijem brendova, a kako kategorijama proizvoda
Kako upravljanje brendova utiče na profit
Marketing mix i brend
Brend i prodajni storytelling
Šta sve treba da radi brend menadžer u organizaciji
Uloga inovacija i kreativnosti u razvoju brenda


Kome je trening namenjen:
Top / Senior menadžment
Srednji menadžment
Zaposleni koji dolaze u kontakt sa tržištem

* * *

Optimalno trajanje treninga: 2 dana

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441