O nama – usluge koje pružamo

Mi smo specijalizovana agencija za razvoj marketing i prodajnih strategija, za konsalting u ključnim poslovnim funkcijama organizacije koja posluje u konkurentnom tržišnom okruženju, kao i za pružanje specijalizovanih treninga i obuka za lidere i menadžere.

Ključne usluge koje pružamo klijentima jesu:

STRATEGIJA I PLANIRANJE

 • Razvoj korporativne strategije;
 • Razvoj strategija na nivou poslovnih jedinica prodaje i marketinga;
 • Razvoj B2B i B2C strategija i planova za ostvarivanje ciljeva;
 • Razvoj strategija brendiranja turističkih lokaliteta;
 • Razvoj operativnih planova i budžeta za ostvarenje postavljenih ciljeva kroz definisane strategije;
 • Izrada i evaluacija biznis planova;
 • Razvoj brendova, upravljanje kategorijama i optimizacija portfolija proizvoda / usluga;
 • Razvoj srategije tržišnog nastupa kroz off-line i digitalne kanale;
 • Razvoj strategije razvoja novih tržišta i planiranje izvoza;
 • Usluge rukovođenja, nadzora i analize rezultata u istraživanjima tržišta;
 • Konsalting u upravljanju promenama i razvoju novih proizvoda i inovacija.

TRENINZI I OBUKE

Treninge i obuke smo osmislili u skladu sa potrebama tržišta i redovno ih osvežavamo u skladu sa promenama na tržištu. Predavači imaju intenzivno operativno iskustvo na ključnim pozicijama u vodećim kompanijama i organizacijama, a vodeći predavači našeg centra su angažovani i kao predavači na prestižnim Univerzitetima širom sveta. Listu naših treninga i predavača pogledajte ovde, a po zahtevu i bez dodatnih troškova kreiramo i treninge po potrebama klijenata. U okviru podrške kompanijama, pružamo i usluge poslovnog coachinga i konsaltinga.

KREATIVNE USLUGE

Sve što predložimo klijentima kao strategiju ili operativnu aktivnost, možemo i da realizujemo, kroz sopstveni kreativni studio ili kroz saradnju sa eksternim talentima i specijalistima:

 • Kreativna razrada strateških koncepata
 • Grafički dizajn, dizajn ambalaže i industrijski dizajn
 • Web dizajn i proizvodnja sadržaja
 • Video, foto i audio usluge
 • Organizacija događaja, promotivnih aktivnosti, sajmova, izložbi i konferencija (off-line i on-line)
 • Zakup medijskog prostora