B2B Marketing

B2B marketing jeste skup aktivnosti koje su usmerene – ne na krajnjeg korisnika proizvoda ili usluge, već na pravna lica koja mogu biti krajnji korisnici, a mogu i naš proizvod ili uslugu posle nuditi krajnjem potrošaču.[…]

Continue reading …