Liderstvo za XXI vek

Permanentno pojavljivanje dosad nepoznatih izazova, u kombinaciji sa novim generacijama menadžera i zaposlenih, zahtevaju posebne veštine kod upravljača jedne organizacije, odnosno korporacije. Svetska pandemija Covid19 je samo poslednji u nizu izazova, koji traže da se organizacija brzo prilagodi novonastaloj situaciji i nastavi poslovanje. Danas, kada moramo biti inovativni – na dnevnoj bazi – uloga upravljača je sve značajnija. Skup svih veština upravljača jedne organizacije ili jedinice, prilagodljivih datom trenutku, čini osnovu onoga što nazivamo Liderstvo za XXI vek.

Svaki dobar menadžer, uz kvalitetnu obuku i uz rad na sebi, može postati odličan lider.

Liderstvo za XXI vek

nam otvara perspektive za početak rada na sebi i samo-usavršavanje. Trening je osmislio i vodi Prof. Dr Slobodan Adžić, koji je sa pozicije generalnog direktora vodio najveće poslovne sisteme i organizacije, a danas je predavač na više svetskih Univerziteta, upravo za oblasti liderstva, upravljanja promenama i organizacijama.

Koristi od treninga Liderstvo za XXI vek / kojim veštinama ćete ovladati
Glavni izazovi liderstva u kompanijama i suočavanje sa njima
Koje su osobine i veštine lidera, a koje menadžera i preduzetnika
Razvijanje kompetencija lidera
Odnosi između lidera i sledbenika
Emocionalna inteligencija
Stilovi i tipovi lidera
Ekstremno liderstvo
Vođenje promena u kriznim vremenima
Harizmatsko liderstvo

Kome je trening namenjen
Senior menadžment
Srednji menadžment
Vlasnici biznisa i preduzetnici
Menadžeri poslovnih jedinica

* * *

Optimalno trajanje treninga: 2 dana

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441