Upravljanje promenama

Brojni su razlozi koji kreiraju potrebu za upravljanjem promenama u jednoj organizaciji. O tome ćemo diskutovati tokom treninga. Koliko god potreba za promenama izgledala logična, uvođenje promena nikada ne ide glatko.

Kada sportski tim ne ostvaruje željene rezultate, Uprava promeni trenera. Šta rade korporacije kada nastane potreba za promenom? Može li tim unutar kompanije da iznese ceo teret ili je neophodna pomoć sa strane? Kako voditi ovaj proces na način koji neće ugroziti poslovanje? To je glavna tema ovog treninga.

Koristi od treninga Upravljanje promenama / kojim veštinama ćete ovladati
Upravljanje promenama u korporativnoj kulturi
Koje su faze u procesu promena
Kako pravilno analizirati promene u sistemu
Upravljanje promenama u kriznim situacijama
Modeli upravljanja promenama
Kako se boriti sa otporom prema promenama
Koje su 33 hipoteze otpora promenama
Koje vas zamke čekaju  na putu upravljanja promenama
Kakva je uloga lidera u procesima promena

*

Kome je trening Upravljanje promenama namenjen
Senior menadžment
Srednji menadžment
Stakeholderi zainteresovani za uvođenje promena
Menadžerima poslovnih jedinica

* * *

Optimalno trajanje treninga: 3 dana

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441