Menadžer kategorije & Product Manager TRENING

Product Management (PM) Category Management (CM) su poslovne discipline koje dobijaju sve više na značaju. Štaviše, ljudi iz ovih sektora postaju dominantni faktori uspeha kompanije. Međutim, činjenica je da NE POSTOJE, ni na našim – lokalnim, a ni na globalnim tržištima, obuhvatni treninzi za Menadžere kategorije & Product menadžere.

Proverite, pokušajte pretragu na pretraživačima, ili posetite bilo koju platformu za treninge menadžera. Kada na to dodamo da se na fakultetima ove dve discipline ne uče kao zaseban predmet, dolazimo do pitanja:  KAKO SE OBUČAVA CATEGORY / PRODUCT MANAGER za vrhunske rezultate?

Samo kroz praksu. Razlog leži u tome što su ove dve oblasti veoma raznorodne u različitim organizacijama – time je i opis posla ovih menadžera veoma heterogen. Potrebu kompanija za sistematskim usavršavanjem Category i Product Managera smo shvatili kao VRHUNSKI IZAZOV.

Dobrodošli na PRVI OBUHVATNI TRENING iz Category & Product Managementa!

Trening Menadžer kategorije & Product Manager

Naš intenzivni online (ili uživo, ukoliko kompanija ima veći broj polaznika) trening sastoji se od 6 modula. Nakon 3 meseca intenzivnog učenja uz vašu praksu, imaćete dubinsko znanje o ovim disciplinama.

Sa ukupno 42 teme koje pokrivamo, obuhvatili smo sve aspekte Category & Product Managementa. Ali to nije sve! Naš trening nudi ne samo teorijsko znanje, već i obilje praktičnih vežbi, koje će vam pomoći da primenite naučeno u stvarnim situacijama.

Ovaj trening je nastao rezultat intentzivne prakse predavača iz ove dve oblasti. Na taj način, polaznici imaju mogućnost da iz prve ruke slušaju najbolje prakse – iz različitih industrija, kao i  univerzalne principe i sva neophodna znanja za uspešno obavljanje ovih poslova. Ovo je, dakle, trening za:

 • Menadžere kategorija
 • Product menadžere
 • Product Owner-e
 • PL menadžere
 • Brend menadžere
 • Profesionalce u marketingu, prodaji i razvoju
 • Ambiciozne preduzetnike

Preuzmite brošuru sa svim informacijama i opcijama cene ili se prijavite klikom na odgovarajuće dugme:

Održavanje treninga Menadžer KATEGORIJE & Product Manager

Trening se odvija online, svake druge srede, sa početkom u 10 časova. Tokom treninga je planirano više pauza tokom kojih se može obavljati neodložna komunikacija telefonom ili e-mailom. Na taj način, svi polaznici biće fokusirani na teme treninga.

Održavanje ovog treninga je ONLINE, a za kompanije na upit organizujemo realizaciju programa UŽIVO. Za kompanije sa većim brojem polaznika je održavanje uživo isplativije i nudi punu fleksibilnost oko termina i mesta održavanja.

Praktični rad se radi online, nakon treninga, u vreme kada polaznicima odgovara. Analiza rada je u izdvojenim 1:1 sesijama sa svakim polaznikom pojedinačno. Tokom sesije rade se i konsultacije oko konkretnih upita polaznika.

Posebno ističemo naše jedan-na-jedan konsultacije sa svim polaznicima. Na taj način, ne samo da dobijate podršku i savete od naših predavača, već imate priliku da svoje znanje direktno primenite uz njihovu pomoć.

Plan treninga CATEGORY & PRODUCT MANAGEMENT

Trening program Menadžer kategorije & Product Manager sastoji se iz 6 modula, kroz koja stičemo sva neophodna znanja iz ove dve oblasti. Polaznici mogu pohađati ceo trening program za Category/Product menadžere, te steći obuhvatno znanje za obavljanje ovog posla, ili odabrati samo neke od modula po svom izboru. Za detaljnu satnicu treninga, kliknite na tekst VIŠE INFORMACIJA.

Trening se odrđava svake druge srede, osim u periodu Uskršnjih praznika, kada pratimo dinamiku radnih/neradnih dana.

01 Upravljanje asortimanom

DATUM: Održano
Uslov za profitabilno poslovanje jeste PROFITABILAN asortiman proizvoda i usluga koji kreira posete, koji potrošači žele i za koje su spremni da plate punu cenu. Naučite kako se  postavlja i upravlja asortimanom, kako se upravlja cenama i kad i kako promovisati proizvode.

02 Optimizacija asortimana

DATUM: Održano
Uvođenje novih proizvoda donosi nove kupce i profit. Ali neretko dovodi i do neefikasnosti i smanjivanja profitabilnosti.  Nefokusirani asortiman dovodi potrošača u zabunu. Ovladajte optimizacijom asortimana, po metodologiji koja garantuje profitabilnost, konkurentnost i rast. Više o ovoj temi pogledajte ovde.

03 Razvoj brendova, PL-a i njihovo povezivanje

DATUM: Održano
Izgradnja i upravljanje jednog brenda se razlikuje od upravljanje paletom brendova. Svaki brend ima jasnu ulogu na tržištu. Upravljanje portfoliom brendova se dopunjava sa upravljanjem asortimana proizvoda – i jedino kada se objedine, dolazi do maksimalnog profitabilnog rasta.

04 Razvoj novih proizvoda i inovacija │ Design Thinking

DATUM: 15.5.2024 (sreda), ONLINE. Početak u 10:00; PRIJAVE U TOKU
Svet se ubrzano menja, kao i potrebe potrošača. Ovaj modul usmerava kako se upravlja idejama za inovacije, koje procedure su obavezne u razvoju novih (ili inoviranju postojećih) proizvoda i ambalaža. Trening obuhvata tok kompletnog projekta, od pojave i „ulaska“ ideje u sistem, do lansiranja novog proizvoda na tržište.

05 Komunikacione veštine za efikasnog PM i CM

DATUM: 29.5.2024 (sreda), ONLINE. Početak u 10:00; PRIJAVE U TOKU
Svi eksperti se slažu sa činjenicom da su veštine komunikacije od suštinskog značaja za efikasne PM i CM menadžere. Tema ovog modula su vođenje sastanaka, delotvorna razmena informacija, upravljanje saradnicima na daljinu, izveštavanje, delegiranje zaduženja i inspirisanje timova.

06 Tržište, ciljna grupa i Customer Experience (CX)

DATUM: 12.6.2024 (sreda), ONLINE. Početak u 10:00; PRIJAVE U TOKU
Konverzije koje potrošač pravi jesu ultimativni cilj svih poslovnih aktivnosti. Dubinsko poznavanje potreba potrošača kroz uvide (insights) jeste najvažnija tačka u upravljanju odnosa sa potrošačem. Kroz ovaj modul ovladaćete ključnim veštinama upravljanja iskustvom potrošača tokom procesa donošenja odluke o kupovini.

Preuzmite brošuru sa svim informacijama i opcijama cene ili se prijavite, klikom na odgovarajuće dugme:

Predavači CATEGORY & PRODUCT MANAGEMENT

Stefan Ivanović, direktor ePlus Marketing Centra ima korporativno iskustvo u upravljanju asortimanom proizvoda i brendova u kompanijama Doncafe, Nestle Ice Cream, Centrpoizvod, DDB Worldwide / McDonald’s, Jasen, kao i kroz konsultantski rad sa vodećim ritejlerima u regionu.

Nenad Đorđević je iskustvo u ovim oblastima sticao na rukovodećim funkcijama u kompanijama Jaffa, Centroproizvod, Don Don, Case 3D, Al Grosso i DDB Worldwide.

Vladimir Mladenov je jedan od vodećih stručnjaka za digitalno poslovanje i eCommerce u regionu, sa iskustvom u kompanijama Aksa, Nelt, Đak Sport, takolako.com, GoViral, GoStudy, Webcentric…

Glavni predavači ovog treninga poseduju značajno iskustvo u Category i Product Managementu. Nema potrebe da učite na greškama, jer su oni koji su pravili i velika dostignuća i greške, spremi da svoja znanja podele sa polaznicima trening programa.

Preuzmite brošuru sa svim informacijama i opcijama cene ili se prijavite klikom na odgovarajuće dugme:

Kome je namenjen trening?

Trening  program je namenjen profesionalcima i preduzetnicima koji rade u svim industrijama koje tržištu nude kompleksnu ponudu proizvoda i usluga i koje komuniciraju sa tržištem.

Na treningu se uče sva obavezna znanja za  menadžere u cateogry / product menadžmentu, neophodna za vrhunske rezultate i usavršavanje ličnih kompetencija. Kroz ovaj trening se uči zanat category / product menadžera, koji se ne  može naučiti kroz formalno obrazovanje, već samo i isključivo kroz praksu. Nema potrebe da učite na greškama, jer su oni koji su pravili – i greške i velika dostignuća – spremi da svoja znanja podele sa polaznicima ovog programa.

Ovaj trening je prvenstveno namenjen za:

 • Menadžere kategorija
 • Product menadžere
 • Product Owner-e
 • PL menadžere
 • Brend menadžere
 • Profesionalce u marketingu, prodaji i razvoju
 • Ambiciozne preduzetnike
 • Sve druge polaznike koji žele da budu uspešni na tržištu.

Cene i pogodnosti

Cena po jednom modulu, za ceo ONLINE trening program CATEGORY & PRODUCT MANAGEMENT jeste 152€ (po modulu). Za sve opcije cena i za cene pojedinačnih modula, molimo da popunite formu, kako biste odmah preuzeli kompletan kurikulum treninga.

VIŠE INFORMACIJA:

Oficijelni Sertifikat

Svi polaznici na kraju treninga dobijaju Oficijelni sertifikat o pohađanju u PDF formatu. Sertifikat se izdaje na srpskom i engleskom jeziku, sa taksativno navedenim obrađenim temama. Naš sertifikat je prepoznat od strane vodećih kompanija i organizacija u regionu. Više informacija i izgled sertifikata pogledajte OVDE.

PRIJAVA

Ukoliko ste proučili sve informacije, možete se prijaviti klikom na donje dugme: