Sertifikati

Svi polaznici na kraju treninga dobijaju Oficijelni sertifikat o pohađanju, sa taksativno navedenim temama koje su obrađene. Imajući u vidu stručnost predavača i kvalitet samog treninga, naš sertifikat je uveliko prepoznat od strane vodećih kompanija i organizacija u regionu. Sertifikati se izdaju u elektronskom formatu, na srpskom i engleskom jeziku.