Marketing na mestu prodaje

Iako se današnji potrošač sve više informiše preko digitalnih kanala, ipak se u pretežnom broju industrija i proizvodnih kategorija i dalje finalna odluka fino podešava i donosi na samom prodajnom mestu. Marketing na mestu prodaje će biti aktuelna tema i u narednim godinama, bez obzira na rast online prodaje.

Kako usaglasiti sve kanale komunikacije sa aktivnostima na mestu prodaje? Može li se izdvojiti iz mase drugih proizvoda i privući pažnju na sebe. Kako biti efikasan sa limitiranim resursima na mnogo prodajnih mesta?

Koristi od treninga Marketing na mestu prodaje / kojim veštinama ćete ovladati:
Uloga prodajnog mesta u komunikacionom miksu
Storytelling na mestu prodaje
Principi Category Management-a
Osnove upravljanja brendovima
Prodajne zone u maloprodaji
Integracija komunikacije pre mesta prodaje i na mestu prodaje
Navike ptrošača i ponašanje na mestu prodaje
Proces donošenja odluke o kupovini
Planiranje prodajnog mesta


Kome je trening namenjen:
Zaposleni u prodaji i marketingu
Srednji menadžment
Menadžeri istraživanja i razvoja tržišta
Trade Marketing menadžeri, brend menadžeri, predstavnici prodaje

Optimalno trajanje treninga: 2 danaMolimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441