Trening: Radno-pravna harmonija

Da li imate efikasne interne akte i procedure, koji preveniraju eventualne akte povreda radne discipline? Da li znate koje sve mehanizme imate na raspolaganju da kreirate stanje u kome je mogućnost kršenja radnje discipline minimalna? Na koji način sarađujete (ili ne) sa sindikalnim organizacijama? Efikasno upravljanje ovim i mnogim drugim pitanjima iz ove oblasti vodi direktno u status radno-pravne harmonije.

Ovaj intenzivni trening nam daje sva neophodnja znanja da se spreče zloupotrebe bolovanja, kršenja discipline, pasivni otpori i drugi oblici nediscipline koji umanjuju efikasnost rada. Sa druge strane, dajemo vam okvir za  stvaranje harmoničnih odnosa poslodavca i zaposlenih, gde se jasno zna koja su međusobna prava i obaveze.

Koristi od treninga Radno-pravna harmonija / kojim veštinama ćete ovladati
Upoznavanje svih pravnih sredstava na raspolaganju
Izrada efikasnih internih akata
Kreiranje efikasnih procedura
Interna i interaktvina komunikacija na relaciji poslodavac – zaposleni
Kako efikasno sarađivati sa sindikalnim organizacijama
Stvaranje harmoničnog i profesionanog okvira za rad
Sve vrste disciplinskih mera i načini njihovog izricanja
Sastavljanje rešenja o disciplinskim merama
Rešavanja brojnih praktičnih primera iz prakse

*

Kome je trening namenjen
Senior menadžment
Srednji menadžment
Zaposleni u HR sektoru
Zaposleni u pravnom sektoru

* * *

Optimalno trajanje treninga: 2 dana

* * *

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija:

e-mail: office@eplus.rs

Telefon: 063 244 441