Poslovni treninzi & Business Coaching

Stalno usavršavanje veština menadžera i zaposlenih jeste jedan od ključnih zadataka koje svaka organizacija mora da sprovodi, kako bi postala i ostala konkurentna u sve većoj konkurenciji proizvoda, usluga, informacija koncepata i ideja.

U početku samo za svoje klijente, a sada već i za tržište, već deset godina organizujemo poslovne treninge iz oblasti u kojima imamo najviše poslovnog iskustva i akademskog znanja, a te oblasti su marketing strategija, stvaranje i razvoj brendova, marketing komunikacije, unapređenje prodaje, organizacija i upravljanje sektorima marketinga, prodaje i koordinacija sektora. Svi naši treninzi jesu prilagođeni definisanoj temi i potrebama klijenta.

Kao posebnu specijalnost razvili smo seriju treninga iz oblasti nastupa na inostranim tržištima, izvoza i međunarodnog marketinga, na koje teme smo i izdali publikaciju „Abeceda izvoza“ u izdanju Razvojne agencije Srbije.

Treninge prilagođavamo nivou potreba i znanja publike, a realizujemo ih neposredno na srpskom, engleskom ili italijanskom jeziku, odnosno uz simultane prevodioce na bilo kom jeziku. Svi naši predavači su veoma kompetentni i sa iskustvom u komuniciranju, rukovođenju praktičnim delovima obuka i u javnom govoru, a razvijena audio vizuelna sredstva olakšavaju usvajanje materije.

Najdelotovornije usvajanje znanja je kroz rad, gde opciono, kroz definisane periode vremena radimo zajedno sa  klijentima na obuci i mentorski ih usmeravamo na način razmišljanja koji vodi ka usvajanju praktičnih znanja i donošenju ispravnih poslovnih odluka (Business Coaching), u čemu imamo iskustva iz najvećih globalnih kompanija.

Oblasti koje obrađujemo u našim treninzima:

 • Razvoj poslovne strategije i strategije profitnih centara
 • Razvoj marketing strategije i planiranje
 • Razvoj prodajnih strategija i planiranje
 • Upravljanje brendovima i brend arhitekturom
 • Marketing komunikacije
 • Saradnja sa marketing agencijama: kreativne, medijske, BTL, digitalne
 • Razvoj kreativnih rešenja i contenta za digitalne kanale
 • Izrada marketing plana i budžeta
 • Poznavanje potrošača i Customer Insight
 • Marketing na mestu prodaje
 • Kada marketing i prodaja udruže snage
 • Efikasno upravljanje kanalima komuniciranja: ATL, BTL, digital, PR, POS
 • Efkasni kanali prodaje: direktna prodaja, TT kanal, VP kanal, izvoz, digitalni kanali, specijalizovani kanali prodaje
 • Usavršavanje odnosa sa kupcima i prodajnih tehnika; naplata potraživanja
 • Eksportni menadžment i međunarodni marketing
 • Upravljanje kategorijama i optimizacija portfolija proizvoda i usluga
 • Upravljanje događajima: organizacija skupova, festivala i promocija; ogranizacija sajamskih manifestacija i prodajnih skupova i konferencija

 

Glavni predavači Stefan Ivanović i Alessandro Silvestri, a sarađujemo sa vrhunskim stručnjacima iz svojih oblasti koji su takođe obučeni da prenose svoja praktična znanja na upotrebljiv način.

NAZAD NA GLAVNI MENU