Zbog čega ulagati u brend?

Za razvoj efikasne strategije, za svaki pojedinačni slučaj formiramo strateški tim, od najviših rukovodilaca kompanije i eksternih stručnjaka iz agencije. Najefikasnije strategije se definišu u ovakvom sadejstvu – klijent sa poznavanjem specifikuma svog biznisa, a agencija sa neutralnim kritičkim stavom i razrađenim metodologijama za strateško planiranje.
Prvi korak u izradi strategije jeste detaljno upoznavanje svih bitnih aspekata posla, tj. prikupljanje i obrada podataka, kako internih, tako i podataka o okruženju i potrošačima. Često je potrebno sprovesti i određena istraživanja tržišta, koja se dele na kvantitativna i kvalitativna. Nakon toga, nastavljamo po S-T-P metodologiji (segmentiranje – targetiranje – pozicioniranje). Donja slika prikazuje neke od modela strateških analiza koje primenjujemo u praksi.
str
 
Danas mnogi ljudi iz sveta prodaje, a neretko i marketinga, veruju da se samo nižom cenom može uspešno boriti na konkurentnom tržištu. Izbegavanje zamke „komodizacije“, koja širi uverenje da su svi proizvodi manje-više isti i tako postaju generička roba (commodity), je jedan od najvećih izazova današnjeg biznisa.  
Danas, pod raznim pritiscima tržišta, kompanije često pribegavaju sniženju cene na različite načine, kao meru da ostvare pozitivan rezultat. Ovakva mera ipak daje samo krakoročne rezultate. Konkurenti često mogu da prate snižavanje cene, čime pritisak raste. Suština dobre strategije jeste da se potrošaču nudi vrednost koju je on spreman da plati, a koja se ne zasniva na niskoj ceni, već na kompetencijama kompanije.
Čak i ako kompanija prodaje generičku robu čiji se kvalitet odredjuje zakonima i propisima, uvek postoji mogućnost DIFERENCIRANJA, te na taj način i stvaranja konkurentne prednosti, koja, ako se uradi na pravi način – a zatim i na pravi način saopšti kupcu – može kreirati novi kvalitet koji može pobediti nižu cenu.

Par godina unazad, ljudi su kupovali brendove, a danas sve češće kupuju robu. Mnogi brendovi su nestali na tržištu jer nisu zadržali svoju glavnu konkurentsku prednost, a to je diferencijacija, već su se povedeni kratkoričnim ciljevima, uputili u pravcu komodizacije i usaglašavanjem cena sa konkurencijom koja je njih jurila, čime su narušili svoju profitabilnost, urušili brend i trasirali sebi put ka ambisu, jer uvek postoji neko ko može i lošije i jeftinije.

Zbog toga je brendiranje jedina suštinska odbrana od komodizacije. Dakle, dokle god potrošači veruju da su svi proizvodi isti, kupovaće jeftinije. Ubedite ih da su vaši proizvodi drugačiji (ne nužno kvalitetniji – ali svakako ne isti kao ostali na tržištu) i označite ih na prepoznatljiv način, tj. obeležite ih svojom robnom markom.

Pri tome, sama diferencijacija nije sama po sebi dovoljna, ako nije u originalnoj i relevantnoj formi preneta ciljnoj grupi, preko kanala komunikacije kada i gde on ŽELI da primi informaciju.

slika

NAZAD NA GLAVNI MENU