Optimizacija portfolija

Optimizacija portfolija

Prvi preduslov za jednu kompaniju da posluje sa (visokim) profitom, jeste da ima profitabilan portfolio proizvoda i/ili usluga. Tokom vremena,...