Digitalna kampanja za Transparentnost

t728x290 4

Za Transparentnost Srbija smo realizovali digitalnu kampanju na GDN. Cilj kampanje je povećanja svesti javnosti o aktivnostima Udruženja.