Zepter Gift Card

Za klijenta Zepter International, realizovali smo koncept POKLON KARTICE za tržište Srbije. Cilj aktivnosti jeste da se kreira novi prodajni alat, koji će omogućiti lojalnim korisnicima Zepter proizvoda da daju snažnu preporuku, kao i da poklone karticu sa određenim novčanim iznosom, za kupovinu svih Zepter proizvoda

.

Kartica je predstavljena na velikom Zepter mitingu u Zepter hotelu u Vrnjačkoj Banji. Suština koncepta kartice jeste da su svi koji dođu u kontakt sa njom zadovoljni, kako preporučilac/poklonodavac, tako i poklonoprimac,