Optimizacija portfolija

Prvi preduslov za jednu kompaniju da posluje sa (visokim) profitom, jeste da ima profitabilan portfolio proizvoda i/ili usluga.

Tokom vremena, u skladu sa promenama na tržištu i raznim tačktičkim razlozima, uvode se novi proizvodi i brendovi. U nekom trenutku portfolio proizvoda može postati veliki i nerpilagođen, što može dovesti do brojih problema u poslovanju:

 • gubi se potrebna pažnja sa profitabilnih proizvoda
 • bruto profitna stopa opada
 • potrošači namaju fokus, mogu biti i zbunjeni
 • nepotrebno se troše brojni resursi, koji bi se mogli bolje upotrebiti (novac, prostor, vreme)
 • uvećavaju se operativni troškovi, troškovi nabavke, ambalaže, manipulisanja i čuvanja
 • kreiraju se brojne neefikasnosti u sistemu
 • izveštavanje je nepregledno i haotično

Optimizacija ne mora nužno da se bavi samo ukidanjem, modifikacijom ili skraćivanjem portfolija. Zaključci optimizaciji mogu otkriti i nužnosti za uvođenjem nekih novih proizvoda ili SKUs, kako bi se profitabilno zadovoljila tražnja na tržištu.

Optimizacija portfolija proizvoda

Optimizacija portfolija proizvoda jeste postupak koji treba da sprovedemo, kako bismo optimizaciju realizovali na najbolji mogući način. Cilj je da povećamo profitabilnost kompanije, bez negativnih uticaja na tržište. Optimizacija se zasniva na nekoliko važnih – finansijskih, ali i nefinansijskih analiza i procenjenoj ulozi svakog proizvoda (SKU) na tržištu. Dobro organizovan portfolio omogućava bolje upravljanje resursima i povećanje stope profita. Osnovna pitanja kojima se bavimo jesu:

 • Da li su svi proizvodi i usluge u porfoliju neophodne?
 • Da li treba smanjivati ili uvećavati portfolio? Široki portfolio ima sojih konkurentskih prednosti. Međutim,ima i dosta mana – uvećava operativne troškove i rasplinjava fokus.

Odgovori na ova pitanja se mogu dobiti kroz dve kompleksne vrste analize:

 1. Finansijsko prodajne analize portfolija
 2. Impakt analiza

Optimizacija proizvodnog portfolija je često u tesnoj vezi i sa organizacijom portfolija brendova. Pogledajte informaciju o našem treningu Brend arhitektura, gde možemo naučiti da organizujemo brendove, tako da efiksano nastupaju na različitim ili istim segmentima tržišta, sa različitim zadacima, kao dobro uigrani tim.

Kome je namenjen trening

Ovaj trening ima široku namenu, jer utiče na mnoge sektore i funkcije u jednoj kompaniji:

 • Product owneri, product manageri
 • Brend menadžeri
 • Menadžeri / direktori prodaje, marketinga, nabavke, finansija, operativni, logistički
 • Finansijski analitičari
 • Generalni direktor / vlasnik

Sertifikat

Svi polaznici na kraju treninga dobijaju Oficijelne Sertifikate o pohađanju, sa taksativno navedenim temama koje su obrađene tokom treninga. Sertifikat se izdaje na srpskom i na engleskom jeziku u elektronskom formatu. Na zahtev polaznika, može se potvrditi autentičnost sertifikata trećim stranama.

Održavanje treninga OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA

Održavanje treninga je on-line, na Zoom platformi. Po zahtevu, može se organizovati grupni trening uživo.

Svi polaznici nakon kompletirane prijave dobijaju elektronsku pozivnicu sa kojom mogu da pristupe i da interaktivno učestvuju u treningu sa svog računara ili mobilnog uređaja, bez obzira gde se nalaze.

Registujte se OVDE da biste dobili PROMO kod koji vam donosi 25% popusta na jedan trening po vašem izboru. Promo kod možete iskoristiti do kraja 2022 godine.