Digitalna kampanja za Transparentnost

t728x290 4

Za Transparentnost Srbija smo realizovali digitalnu kampanju, sa ciljem povećanja svesti građana o programu i aktivnostima klijenta.